×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- Dere skal være pådrivere og vaktbikkjer i IA-arbeidet!

- Jeg har undertegnet IA-avtalen på vegne av våre 18 forbund. Om knappe fire år skal arbeidet vårt ha gitt resultater, sa YS-leder Jorunn Berland til tillitsvalgte på IA-konferansen i Tromsø.


IA-avtalen: Fra venstre Wenche Wang, Annelise Isaksen Rosland, Jorunn Berland og Øystein A. Dahl.

Sammen om å følge opp IA-avtalen: Fra venstre Wenche Wang, Annelise Isaksen Rosland (begge SkL), Jorunn Berland og Øystein A. Dahl (Bibliotekarforbundet). YS-leder Jorunn Berland minnet om at IA-arbeid ofte dreier seg om holdninger. Foto: Ellen Fjeldstad

Berland understreket at de tillitsvalgte ikke skal overta ledelsens ansvar for IA-arbeidet på arbeidsplassen, men at deres arbeid er helt avgjørende for at IA-avtalens mål skal oppnås.

Konferansen i Tromsø er den femte i rekken av seks IA-konferanser som YS arrangerer denne våren. Temaet har vært tillitsvalgtes rolle i den fornyede avtalen, og hensikten har vært å gi ny giv og kunnskap i IA-arbeidet.

Jobben gjøres på arbeidsplassene
IA-avtalen (intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv) er inngått mellom hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og regjeringen. Avtalen har tre delmål: Redusere sykefraværet, få flere med redusert funksjonsevne i arbeid og få folk til å stå lenger i jobb. Dagens avtale går frem til 2019. Selv om det er partene i arbeidslivet som sammen med regjeringen har det overordnede ansvaret for å følge opp avtalen, er det ute i virksomhetene jobben skal gjøres og løsningene finnes.

IA-bedrifter lykkes best
Berland minnet om at IA-bedriftene har vært flinkere enn andre bedrifter til å få ned sykefraværet.
- Fraværet skal reduseres ytterligere, og vi må forebygge bedre for å øke nærværet, ikke bare fokusere på fravær, sa Berland. Hun la vekt på at det er på gode arbeidsplasser folk står lenger i arbeid, og at IA-arbeid ofte dreier seg om holdninger.
- Gjennom handling kan vi påvirke holdninger. Derfor må vi innse at IA-arbeidet er et langsiktig arbeid, sa YS-lederen.

Ønsker mer kunnskap og praktiske tips
- Jeg er her for å få mer kunnskap om den nye avtalen, og se om jeg kan bruke dette i praksis, sier Øystein A. Dahl. Han er hovedtillitsvalgt fra Bibliotekarforbundet i Finnmark Fylkeskommune, og arbeider i Hammerfest.

- Både i IA-rådet og i min daglige jobb trenger jeg nye innspill og tips til dette arbeidet, sier Egil Horsdal. Horsdal er rådgiver i Delta i Bodø og jobber mye med inkluderende arbeidsliv. Han er også medlem av IA-rådet i Nordland.

Foruten Berland, holdt leder av YS' IA-forum, Elin Lexander og seniorrådgiver Finn Berge Haaland fra YS-sekretariatet innlegg på konferansen. Eyvind Kaasin fra Idebanken ga nyttige tips om hvordan bankens materiale kan brukes lokalt.

Tekst: Ellen Fjeldstad


Share Share Share

Medlem

INGEN STREIK I STATEN

Torsdag ettermiddag kom YS Stat til enighet med staten om en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent. Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid. 

Fare for streik – departementene kan bli rammet

Rundt 170 YS-medlemmer i departementene tas ut i streik hvis meklingen i lønns-oppgjøret i staten ikke fører frem. SkL tar ikke ut medlemmer i første fase av en streik.

Statsoppgjøret: 2000 YS-medlemmer kan bli tatt ut i streik

YS Stat tar ut rundt 2000 medlemmer i streik hvis meklingen senere denne måneden ikke fører fram.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as