×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- Dere skal være pådrivere og vaktbikkjer i IA-arbeidet!

- Jeg har undertegnet IA-avtalen på vegne av våre 18 forbund. Om knappe fire år skal arbeidet vårt ha gitt resultater, sa YS-leder Jorunn Berland til tillitsvalgte på IA-konferansen i Tromsø.


IA-avtalen: Fra venstre Wenche Wang, Annelise Isaksen Rosland, Jorunn Berland og Øystein A. Dahl.

Sammen om å følge opp IA-avtalen: Fra venstre Wenche Wang, Annelise Isaksen Rosland (begge SkL), Jorunn Berland og Øystein A. Dahl (Bibliotekarforbundet). YS-leder Jorunn Berland minnet om at IA-arbeid ofte dreier seg om holdninger. Foto: Ellen Fjeldstad

Berland understreket at de tillitsvalgte ikke skal overta ledelsens ansvar for IA-arbeidet på arbeidsplassen, men at deres arbeid er helt avgjørende for at IA-avtalens mål skal oppnås.

Konferansen i Tromsø er den femte i rekken av seks IA-konferanser som YS arrangerer denne våren. Temaet har vært tillitsvalgtes rolle i den fornyede avtalen, og hensikten har vært å gi ny giv og kunnskap i IA-arbeidet.

Jobben gjøres på arbeidsplassene
IA-avtalen (intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv) er inngått mellom hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og regjeringen. Avtalen har tre delmål: Redusere sykefraværet, få flere med redusert funksjonsevne i arbeid og få folk til å stå lenger i jobb. Dagens avtale går frem til 2019. Selv om det er partene i arbeidslivet som sammen med regjeringen har det overordnede ansvaret for å følge opp avtalen, er det ute i virksomhetene jobben skal gjøres og løsningene finnes.

IA-bedrifter lykkes best
Berland minnet om at IA-bedriftene har vært flinkere enn andre bedrifter til å få ned sykefraværet.
- Fraværet skal reduseres ytterligere, og vi må forebygge bedre for å øke nærværet, ikke bare fokusere på fravær, sa Berland. Hun la vekt på at det er på gode arbeidsplasser folk står lenger i arbeid, og at IA-arbeid ofte dreier seg om holdninger.
- Gjennom handling kan vi påvirke holdninger. Derfor må vi innse at IA-arbeidet er et langsiktig arbeid, sa YS-lederen.

Ønsker mer kunnskap og praktiske tips
- Jeg er her for å få mer kunnskap om den nye avtalen, og se om jeg kan bruke dette i praksis, sier Øystein A. Dahl. Han er hovedtillitsvalgt fra Bibliotekarforbundet i Finnmark Fylkeskommune, og arbeider i Hammerfest.

- Både i IA-rådet og i min daglige jobb trenger jeg nye innspill og tips til dette arbeidet, sier Egil Horsdal. Horsdal er rådgiver i Delta i Bodø og jobber mye med inkluderende arbeidsliv. Han er også medlem av IA-rådet i Nordland.

Foruten Berland, holdt leder av YS' IA-forum, Elin Lexander og seniorrådgiver Finn Berge Haaland fra YS-sekretariatet innlegg på konferansen. Eyvind Kaasin fra Idebanken ga nyttige tips om hvordan bankens materiale kan brukes lokalt.

Tekst: Ellen Fjeldstad


Share Share Share

Medlem

Et arbeidsliv med plass for alle

Den nye IA-avtalen er inngått for perioden 2019–2022. Avtalen er betydelig endret fra de forrige avtaleperiodene både når det gjelder innretning og innhold.

Signerte ny IA-avtale

Partene i arbeidslivet signerte i dag en ny IA-avtale for perioden 2019-2022. Avtalen viderefører samarbeidet om forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

- Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til våre medlemmer

Skatteetatens Landsforbund er fornøyd med å ha inngått ny avtale med Gjensidige Forsikring og Gjensidige Bank, etter en omfattende prosess med ulike leverandører. Det betyr enda bedre fordeler for deg som er medlem i SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as