×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

De økonomiske utsiktene for årets lønnsoppgjør

Reallønnsveksten fortsetter å synke viser tallene i årets foreløpige TBU-rapport, og 2015 hadde den laveste lønnsveksten siden krigen. Samtidig viser tallene at lønnsoppgjøret i 2015 ga reallønnsvekst.


Helle Stensbak, sjeføkonom i YS

YS' sjeføkonom, Helle Stensbak, presenterte ferske tall fra den foreløpige TBU-rapporten på YS' inntektspolitiske konferanse. Foto: Martin Müller/Delta

Tekst: Astrid Hellwig

YS' sjeføkonom, Helle Stensbak, presenterte tallene fra den foreløpige TBU-rapporten på YS' inntektspolitiske konferanse 3. mars. De foreløpige tallene kom i slutten av februar, og gir grunnlaget for årets inntektsoppgjør.

Frontfagsmodellen
Frontfagsmodellen innebærer at driftsresultatandelen er en sentral indikator for utviklingen av lønnsomheten og for fordelingen av verdiskapingen. Lønnskostnadene har historisk svingt ganske stabilt med konjunkturene, og de siste årene har lønnskostnaden falt markert, etter å ha steget i perioden 2011-2103.

- Vi er i stand til å være kollektivt fornuftige i Norge, og lønnsveksten svinger med konjunkturene. Dette er et bevis på at vi har ansvarlige parter i arbeidslivet, sier Helle Stensbak.

Lavere overheng
Overhenget, det vil si lønnstillegget vi starter året med, er lavere inn i årets hovedoppgjør enn i forrige hovedoppgjør i 2014. I år er overhenget mellom ½ og 1,2 prosent, avhengig av sektor, og regnes som det lønnstillegget vi allerede har fått. I TBU-rapporten beregnes prisveksten (KPI) fra 2015 til 2016 å bli 2 ½ prosent.

- Det tallet skal dere merke dere. Hvis dere skal vedta at kjøpekraften skal opprettholdes, da må dere beregne 2,5 prosent, og trekke fra overheng, sa Helle Stensbak til hovedstyret som etter konferansen vedtok YS' inntektspolitiske dokument for 2016.

Stabil ledighet
Tross nedgang og mange oppsigelser i petroleumssektoren, har arbeidsledigheten holdt seg stabil. Blant annet har svekket kronekurs som følge av lav oljepris, økt konkurransekraften til konkurranseutsatt industri. Det har også ført til at det store gapet i lønnskostnader sammenlignet med våre handelspartnere i EU har sunket med ti prosentpoeng fra 2014 til 2015.

Fortsatt konkunkturnedgang
TBU-rapporten spår at prognosene for norsk økonomi peker mot en fortsatt konjunkturnedgang, men med mulighet for en moderat oppgang i andre halvår for 2016. Arbeidsledigheten forventes å bli om lag 4,6 prosent som årsgjennomsnitt.

- Det blir ikke spenstig lønnsvekst når det er nedbemanninger, sa Helle Stensbak avslutningsvis.


Den oppdaterte TBU-rapporten med endelige tall kommer i løpet av mars.

TBU: foreløpig rapport 2016


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as