×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Innmelding i SkL

For å bli enda mer slagkraftig trenger vi deg som medlem. Du betaler 1,1% av brutto regulativlønn i kontingent. Noen avdelinger har et ekstra tillegg for lokale aktiviteter.

Dersom du er medlem av en annen forening, husk å melde deg ut av denne slik at du ikke trekkes for dobbelt kontingent. Gi gjerne beskjed til avdelingen lokalt om når du er utmeldt av tidligere forening.

Elektronisk innmelding i SkL

Nye medlemmer fyller ut egne opplysninger. De som verver et nytt medlem fyller også ut nederste del.

Jeg samtykker i at kontingenten trekkes av min lønn, og at SkL kan utlevere nødvendige opplysninger om min fagforeningstilknytning til YS' samarbeidsparter.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as