×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SKLs utvalg

SkLs utvalg

SkL har en rekke utvalg som er rådgivende for sentralstyret. Utvalgene består av medlemmer både i og utenfor sentralstyret.


Arbeidsmiljø- og personalutvalget

Utvalget har arbeidsmiljø og personalpolitikk som sitt ansvarsområde, og er bl.a. ansvarlig for å utarbeide saksfremlegg til sentralstyret innen dette temaet. Utvalget representerer SkL i SAMU-møter i SKD og diverse fora og kurs hvor arbeidsmiljø og personalpolitikk er i fokus.

Utvalget skal utarbeide opplæringsmateriell til bruk ved kurs og konferanser, og være ansvarlig for informasjon til medlemmer i arbeidsmiljø- og personalpolitiske saker.

Arbeidsmiljø- og personalutvalgets medlemmer:
Renate Hauffen, leder
Bård Aspen
Ragnhild Lieberg


Etatsutvalget

Etatsutvalget har ansvaret for forberedelse og oppfølging av saker til fellesmøtet og porteføljestyret. Utvalget har også ansvar for å forberede andre saker som berører etatens organisering og oppgaver, slik at de kan diskuteres i sentralstyret. Utvalget involverer avdelingene i saker hvor det er aktuelt.

Etatsutvalgets medlemmer:

Roar Lyby, leder
Karen Marie Schnell
Marianne Spangberg 
Roy Strømstad 
Renate Hauffen 
Annelise I. Rosland, tilknyttet, men ikke ordinært medlem                                                                                                                                                                                                            


Lønnsutvalget

Lønnsutvalget har ansvaret for gjennomføring av SkLs prioriterte tiltak på området lønn. Utvalget har ansvar for å implementere og videreutvikle SkLs lønnspolitikk, samt bistå avdelingene med opplæring av lokale lønnsutvalg.

Lønnsutvalget skal utforme forslag til SkLs krav til lønnsoppgjørene og følge opp henvendelser fra SKD og YS som har med lønn å gjøre.

Lønnsutvalgets medlemmer:
Kjell Reidar Søiland, leder
Ingrid Kristine Lindquist, nestleder
Forhandlingslederne i divisjonene


Opplærings- og arrangementsutvalget

Utvalget er ansvarlig for at kurs og opplæring blir gjennomført og evaluert med utgangspunkt i SkLs strategidokument og årlige prioriterte tiltak. I tillegg tar utvalget på eget initiativ opp saker som ledd i SkLs ordinære aktiviteter.

Utvalget skal stå for den tekniske gjennomføringen av kurs og konferanser som sentralstyret eller andre utvalg ber om, herunder SkLs samlinger for ulike tillitsvalgte.

Opplærings- og arrangementsutvalgets medlemmer: 

Jeanette Cappelen Solvang, leder
Daniel Hermansen
Gunn Helen Stieng
Svein Cato Samuelsen Wian
Hege Sømhovd


Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget har ansvar for medlems- og organisasjonsutvikling i SkL, med utgangspunkt i SkLs strategidokument 2022-2024:

  • Ansvar for å forberede saker som berører SkLs internorganisatoriske områder for diskusjon og beslutning i sentralstyret
  • Produsere artikler til SkL Nytt og skl.no innenfor sitt ansvarsområde
  • Rekruttering


Organisasjonsutvalgets medlemmer:

Trude Håland Garnes, leder
Kjell Reidar Søiland
Ingrid Kristine Lindquist
Mona B. Kristoffersen
Gunn Helen Stieng

 Ung-utvalget

SkL Ung-utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret. SkLs medlemmer er automatisk Ung-medlem frem til og med året man fyller 36 år. I 2020 er det ca 130 SkL medlemmer som også er medlem i SkL Ung. Pga spredt lokalisering foregår mesteparten av møtevirksomheten på videomøter.

Hvert år arrangerer utvalget en konferanse i utlandet, som tilbyr en faglig og sosial arena for våre unge medlemmer. Det er mulig for ca 30 personer å delta på årskonferansen. Ung-utvalget jobber med saker og temaer som opptar de unge i Skatteetaten, og skal sørge for at SkL ivaretar og prioriterer problemstillinger som opptar de unge. Hvis du er ung medlem i SkL gi oss gjerne innspill og tilbakemeldinger på hva vi kan ta tak i. I tillegg vil SkL Ung stille med representanter i YS Ung, med blant annet deltakelse på YS Ung-forum.


Ungutvalgets medlemmer:
Svein Cato Samuelsen Wian, leder
Cathrine Larsen
Karoline Bjarkøy
Veronica Mollan
Solveig Larsen


 
                 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                

 

 

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as