×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SKLs utvalg

SkLs utvalg

SkL har en rekke utvalg som er rådgivende for sentralstyret. Utvalgene består av medlemmer både i og utenfor sentralstyret.


Kulturutvalget

Kulturutvalget ble opprettet våren 2018 og har utarbeidet en egen kulturplattform for SkL.

Kulturutvalgets medlemmer:
Britt Elin Jaabæk, leder
Henning Vatn
Anne Fürstenberg-Rysjedal
Gunn Helen Stieng


Arbeidsmiljø- og personalutvalget

Utvalget har arbeidsmiljø og personalpolitikk som sitt ansvarsområde, og er bl.a. ansvarlig for å utarbeide saksfremlegg til sentralstyret innen dette temaet. Utvalget representerer SkL i SAMU-møter i SKD og diverse fora og kurs hvor arbeidsmiljø og personalpolitikk er i fokus.

Utvalget skal utarbeide opplæringsmateriell til bruk ved kurs og konferanser, og være ansvarlig for informasjon til medlemmer i arbeidsmiljø- og personalpolitiske saker.

Arbeidsmiljø- og personalutvalgets medlemmer:
Uyen Rødland, leder
Anne Christine Mohn
Ronny Rydningen
Bård Aspen
Ragnhild Lieberg


Etatsutvalget

Etatsutvalget har ansvaret for forberedelse og oppfølging av saker til fellesmøtet og porteføljestyret. Utvalget har også ansvar for å forberede andre saker som berører etatens organisering og oppgaver, slik at de kan diskuteres i sentralstyret. Utvalget involverer avdelingene i saker hvor det er aktuelt.

Etatsutvalgets medlemmer:
Kaare S. Sidselrud, leder
Karen Marie Schnell
Roy Strømstad
En kandidat fra brukerdialog, ikke klar enda
Annelise I. Rosland, tilknyttet, men ikke ordinært medlem


Lønnsutvalget

Lønnsutvalget har ansvaret for gjennomføring av SkLs prioriterte tiltak på området lønn. Utvalget har ansvar for å implementere og videreutvikle SkLs lønnspolitikk, samt bistå avdelingene med opplæring av lokale lønnsutvalg.

Lønnsutvalget skal utforme forslag til SkLs krav til lønnsoppgjørene og følge opp henvendelser fra SKD og YS som har med lønn å gjøre.

Lønnsutvalgets medlemmer:
Anne Christine Mohn, leder
Kjell Reidar Søiland, nestleder
Forhandlingslederne i divisjonene


Opplærings- og arrangementsutvalget

Utvalget er ansvarlig for at kurs og opplæring blir gjennomført og evaluert med utgangspunkt i SkLs strategidokument og årlige prioriterte tiltak. I tillegg tar utvalget på eget initiativ opp saker som ledd i SkLs ordinære aktiviteter.

Utvalget skal stå for den tekniske gjennomføringen av kurs og konferanser som sentralstyret eller andre utvalg ber om, herunder SkLs samlinger for ulike tillitsvalgte.

Opplærings- og arrangementsutvalgets medlemmer:
Tom Erik Åmfelt, leder
Hege Sømhovd
Inger Helen Jensen


Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget har ansvar for medlems- og organisasjonsutvikling i SkL, med utgangspunkt i SkLs strategidokument 2019-2021:

  • Ansvar for å forberede saker som berører SkLs internorganisatoriske områder for diskusjon og beslutning i sentralstyret
  • Produsere artikler til SkL Nytt og skl.no innenfor sitt ansvarsområde
  • Rekruttering


Organisasjonsutvalgets medlemmer:

Anita Breivik, leder
Trude Håland Garnes
Edel Strand
Britt Elin Jaabæk


Ung-utvalget

Ung-utvalget skal jobbe med saker og temaer som opptar de unge i Skatteetaten, og sørge for at SkL ivaretar og prioriterer problemstillinger som opptar de unge. Arbeidet skal bidra til å styrke rekruttering av nye medlemmer og unge i diverse tillitsverv. I tillegg vil SkL Ung stille med representanter i YS Ung, med blant annet deltakelse på YS Ung-forum.

Ungutvalgets medlemmer:
Imran Mahmood, leder
Vidar Risdal
Kine Hildal
Silje Løvstad                                                                                                                                             Artem Bronzov

                                                                                                                                                

 

 

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as