×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SKLs utvalg

SkLs utvalg

SkL har en rekke utvalg som er rådgivende for sentralstyret. Utvalgene består av medlemmer både i og utenfor sentralstyret.


Kulturutvalget

Kulturutvalget har ansvaret for at det kontinuerlig jobbes med kultur internt i SkL. Vi skal sørge for at alle i organisasjonen blir kjent med kulturplattformen og at denne jobbes videre med. Utvalget har ansvaret for opplegg rundt kultur på fellessamlinger.


Kulturutvalgets medlemmer:
Britt Elin Jaabæk, leder
Henning Vatn
Gunn Helen Stieng
Trude Håland Garnes

 


Arbeidsmiljø- og personalutvalget

AMP-utvalget fra v. Uyen Rødland, Bård Aspen, Ronny Rydningen og Ragnhild Lieberg.

Utvalget har arbeidsmiljø og personalpolitikk som sitt ansvarsområde, og er bl.a. ansvarlig for å utarbeide saksfremlegg til sentralstyret innen dette temaet. Utvalget representerer SkL i SAMU-møter i SKD og diverse fora og kurs hvor arbeidsmiljø og personalpolitikk er i fokus.

Utvalget skal utarbeide opplæringsmateriell til bruk ved kurs og konferanser, og være ansvarlig for informasjon til medlemmer i arbeidsmiljø- og personalpolitiske saker.

Arbeidsmiljø- og personalutvalgets medlemmer:
Uyen Rødland, leder
Ronny Rydningen
Bård Aspen
Ragnhild Lieberg


Etatsutvalget

Etatsutvalget har ansvaret for forberedelse og oppfølging av saker til fellesmøtet og porteføljestyret. Utvalget har også ansvar for å forberede andre saker som berører etatens organisering og oppgaver, slik at de kan diskuteres i sentralstyret. Utvalget involverer avdelingene i saker hvor det er aktuelt.

Etatsutvalgets medlemmer:
Kaare S. Sidselrud, leder
Karen Marie Schnell
Marianne Spangberg 
Roy Strømstad                             
Annelise I. Rosland, tilknyttet, men ikke ordinært medlem


Lønnsutvalget

Leder og nestleder av lønnsutvalget, Kjell Reidar Søiland og Merete Pettersen.

Lønnsutvalget har ansvaret for gjennomføring av SkLs prioriterte tiltak på området lønn. Utvalget har ansvar for å implementere og videreutvikle SkLs lønnspolitikk, samt bistå avdelingene med opplæring av lokale lønnsutvalg.

Lønnsutvalget skal utforme forslag til SkLs krav til lønnsoppgjørene og følge opp henvendelser fra SKD og YS som har med lønn å gjøre.

Lønnsutvalgets medlemmer:
Kjell Reidar Søiland, leder
Merete Pettersen, nestleder
Forhandlingslederne i divisjonene


Opplærings- og arrangementsutvalget

Utvalget er ansvarlig for at kurs og opplæring blir gjennomført og evaluert med utgangspunkt i SkLs strategidokument og årlige prioriterte tiltak. I tillegg tar utvalget på eget initiativ opp saker som ledd i SkLs ordinære aktiviteter.

Utvalget skal stå for den tekniske gjennomføringen av kurs og konferanser som sentralstyret eller andre utvalg ber om, herunder SkLs samlinger for ulike tillitsvalgte.

Opplærings- og arrangementsutvalgets medlemmer:

Hege Sømhovd
Inger Helen Jensen


Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget har ansvar for medlems- og organisasjonsutvikling i SkL, med utgangspunkt i SkLs strategidokument 2019-2021:

  • Ansvar for å forberede saker som berører SkLs internorganisatoriske områder for diskusjon og beslutning i sentralstyret
  • Produsere artikler til SkL Nytt og skl.no innenfor sitt ansvarsområde
  • Rekruttering


Organisasjonsutvalgets medlemmer:

Trude Håland Garnes, leder
Edel Strand
Britt Elin Jaabæk 
Kjell Reidar Søiland
Anita Breivik


Ung-utvalget

SkL Ung-utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret. SkLs medlemmer er automatisk Ung-medlem frem til og med året man fyller 36 år. I 2020 er det ca 130 SkL medlemmer som også er medlem i SkL Ung. Pga spredt lokalisering foregår mesteparten av møtevirksomheten på videomøter.


Hvert år arrangerer utvalget en konferanse i utlandet, som tilbyr en faglig og sosial arena for våre unge medlemmer. Det er mulig for ca 30 personer å delta på årskonferansen. Ung-utvalget jobber med saker og temaer som opptar de unge i Skatteetaten, og skal sørge for at SkL ivaretar og prioriterer problemstillinger som opptar de unge. Hvis du er ung medlem i SkL gi oss gjerne innspill og tilbakemeldinger på hva vi kan ta tak i. I tillegg vil SkL Ung stille med representanter i YS Ung, med blant annet deltakelse på YS Ung-forum.


Ungutvalgets medlemmer:
Imran Mahmood, leder
Vidar Risdal
Kine Hildal
Silje Løvstad
Cathrine Larsen
Karoline Bjarkøy

 
                 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                

 

 

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as