×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Det nye sentralstyret i SkL med varamedlemmer. Foran fra v. Katarzyna Wawrzyszko, Mona Kristoffersen, Annelise I. Rosland og Eva Hagland. Bak fra v. Imran T. Mahmood, Kaare Seeberg Sidselrud, Per Magnar Stavland, Ivar Sømhovd og Inger Helen Jensen. Siv Godø, Torhild Rygg og Jan Sivert Sandøy var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Astrid Hellwig

Organisasjonen

Vår organisasjon er bygd opp av avdelinger i alle regioner, SI og i Skattedirektoratet/SITS.

Vår høyeste myndighet er Landsmøtet som avholdes hvert 3. år. Landsstyret, som består av tre personer fra hver avdeling og sentralstyret, møtes minst en gang i året. Til daglig er det sentralstyret som er SkLs utøvende myndighet. Vi har også eget sekretariat i Lakkegata 3, på Grønland i Oslo. Videre møter vi arbeidsgiver med tillitsvalgte på alle nivå; i regionene, i SKD/SITS, SI og i Skatteopplysningen, og på alle avdelinger, og vi har tillitsvalgte på alle kontorer.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as