×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Det nye sentralstyret, nederst fra v. Anita Breivik, Anne Christine Mohn, Annelise I. Rosland (nestleder) og Trude Håland Garnes (1. vara). Nest nederst fra v. Imran T. Mahmood, Britt Elin Jaabæk, Uyen Rødland og Kaare S. Sidselrud. Nest bakerst fra v. Tom Erik Åmfelt og Vidar Larsen Risdal (3. vara). Bakerst fra v. Kjell Reidar Søiland (2. vara) og Ivar Sømhovd (leder). Foto: Jens Chr. Batt

Organisasjonen

Vår organisasjon er bygd opp av avdelinger i alle regioner, SI og i Skattedirektoratet/SITS.

Vår høyeste myndighet er Landsmøtet som avholdes hvert 3. år. Landsstyret, som består av tre personer fra hver avdeling og sentralstyret, møtes minst en gang i året. Til daglig er det sentralstyret som er SkLs utøvende myndighet. Vi har også eget sekretariat i Grønland 4 i Oslo. Videre møter vi arbeidsgiver med tillitsvalgte på alle nivå; i regionene, i SKD/SITS, SI og i Skatteopplysningen, og på alle avdelinger, og vi har tillitsvalgte på alle kontorer.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as