×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Avdelingene (opphørte 31. desember 2018)

SkL øst

Leder Hege Sømhovd Oslo 409 16 121
Nestleder Magnus Leiknes Oslo 408 02 410
Kasserer Tommy Grongstad Oslo 945 37 389
Styremedlem/verveansvarlig Kari Trøan Hansen Oslo 986 72 249
Styremedlem Tone Jahrmann Gran 61 32 79 06
Styremedlem Trude Beate Olsen Grålum 478 51 671
1. varamedlem Hanne Stagrim Oslo 23 17 93 67
2. varamedlem Henning Jan Vatn Grålum 419 33 765
3. varamedlem Britt Arntzen Grålum 468 97 255

SkL sør

Leder Britt Elin Jaabæk Kristiansand 38 07 67 51
Kasserer Audun Myromslien Hellkås 35 95 44 64
Sekretær/bookingansvarlig Tove M. Jacobsen Hokksund 32 25 38 66
Styremedlem Per Jarle Nørholmen Kristiansand 38 17 54 43
Varamedlem Lene Merete Justnes Kristiansand 38 07 67 45

SkL vest

Leder Ronny Rydningen Leikanger 57 65 52 47/942 44 067
Nestleder Trude Håland Garnes Bergen 408 08 307
Verveansvarlig Nina Hovland Eide Bergen 408 08 304
Sekretær Kari Sylte Stavanger 408 09 578
Kasserer Helge Kjetil Toft Bergen 408 08 329
1. vara Grethe Vatle Bjørge Stavanger 930 59 922
2. vara Renè Meyer Stavanger 51 91 74 10

SkL Midt-Norge

Leder Anita Breivik Molde 916 43 114
Nestleder Rolf Lillerovde  Ulstein 70 01 88 76
Kasserer Jan Sivert H. Sandøy   409 03 650
Verveansvarlig/styremedlem Janne Berit Haug Kvalø Steinkjer 74 17 03 05
Styremedlem Gunn Helen Stieng Trondheim 915 60 951
Varamedlem Marianne Reitan Stjørdal 74 83 33 79

SkL nord

Leder Lise G.K. Jensvoll Bodø 75 54 66 04/990 10 463
Styremedlem Jack Tore Rondung Leknes 76 05 56 58/409 09 245
Kasserer Jack Tore Rondung Leknes 76 05 56 58/409 09 245
Sekretær Linn Mari Bratteng Tromsø 77 78 08 76
Styremedlem/verveansvarlig Geir Asbjørn Heitmann Bodø 75 54 66 97/416 78 477
Styremedlem Geir Uglebakken Alta 915 67 708
Styremedlem Renate Hansen Bjørnevatn 21 05 13 78
Varamedlem Dag Stokvik Vadsø 78 95 51 72/900 69 382
Varamedlem Kine Hildal Narvik 76 96 42 56
Varamedlem Jonny Kirkeeide Vadsø 78 94 20 27

SkL SKD/SITS

Leder Karen Marie Schnell Oslo SITS 907 39 083
Nestleder Einar Holmer-Hoven Grimstad SITS 924 67 041
Sekretær Ola Baadstø Monsen Oslo SITS 976 80 161
Kasserer Vidar Larsen Risdal Grimstad SITS 37 25  21 62
Verveansvarlig Bjørnar Andorsen Oslo SITS 22 07 72 73
Styremedlem Ann Kristin Grinden Oslo SITS 900 21 523
Styremedlem John Sigurd Thomassen Grimstad SITS 37 25 20 30
Styremedlem Tove Bakken Oslo SITS 22 07 80 18
Grimstad      
Plasstillitsvalgt Einar Holmer-Hoven Grimstad SITS 924 67 041

SkL SI

Leder Edel Strand SI 75149396/994 48 482
Nestleder Linda Acay SI 75149671/996 44 152
Kasserer Ann Mari Larsen SI 75149069/926 24 592
Sekretær Marit Voldsund SI 75149382
Verveansvarlig Ellen S. Bustnes SI 75149361
Styremedlem Merete Pettersen SI 75149188/951 50 068
Styremedlem Tove Kristiansen SI 75149420
Styremedlem Geir S. Jenssen SI 75149321
Styremedlem Anne Christine Mohn SI 75149381/995 91 466
Ung-representant Martin Andreassen SI 75149252
Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as