×
  • Gode grunner til å velge SkL

    Vårt formål er å utvikle og verne om dine økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser i Skatteetaten.

    > Fordeler i SkL         > Bli medlem        > Verv et medlem 

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SkL krever mer penger til Skatteetaten

Ivar Sømhovd, forbundsleder SkL Foto: Siv M Bjelland

«Høvlar over kuttreform» er tittelen på et tosiders oppslag i Klassekampen 14. september. Artikkelen er et resultat av SkLs brev til alle politiske partier på Stortinget og hvor budskapet er konsekvensene av for stramme budsjetter – dårligere kontroll og mindre penger i statskassa.


SkL jobber politisk for å bedre situasjonen for Skatteetaten. Det er begrenset hva som kan løses internt når bevilgningene over statsbudsjettet er så magre som det har vært de senere år. Signalene er at det i utgangspunktet ikke er bedring i sikte. Desto viktigere er det å få frem budskapet til besluttende myndigheter om hva konsekvensene blir ved ikke tilstrekkelig budsjettildeling.

I brevet til de politiske partiene er SkL tydelig på at stramme budsjetter medfører færre kontroller, feilaktige fradrag som går igjennom, skatt som ikke blir krevd inn og at det går ut over publikum. Partiet Rødt fattet spesiell interesse for SkLs brev og i den anledning kontaktet de SkL og Klassekampen. I den etterfølgende artikkelen er momentene klart fanget opp og SkL-leder Ivar Sømhovd er sitert på følgende:

- Det råkar kontrollen, for vi må nedprioritere kontrollar vi burde gjort. Det råkar fastsetjinga, skattemeldingsprosessen, der vi må sjå mellom fingrane på mellom anna frådrag som ikkje er rettmessige. Det råkar innkrevjinga, så vi får ikkje alle tinga vi har fastsett når dei ikkje vert betalt inn frivillig. Og det råkar ikke minst publikumskontakten, seier leiar i SkL Ivar Sømhovd og legg til:
- Det siste høyrest kanskje ikkje så ille ut, men ha i tankane kven som har behov for kontakt med Skatteetaten. Det er dei svakaste i samfunnet, dei som ikkje har forretningsførar og skatteadvokat. Det er eldre, innvandrarar som slit med å forstå det som ligg ute på internett. Dei som kjem best ut av det, er dei som har mest ressursar, og det råker dei som har minst.

Ivar tar også opp at vi går glipp av store summer da vi ikke har ressurser til å gjøre nødvendige kontroller og at vi trenger flere hundre nye årsverk for å gjøre Skatteetaten i stand til å gjøre oppgavene sine skikkelig. Han er videre sitert på følgende:

- Vi snakkar om mange hundre årsverk allereie og diverre opplever vi at det talet kjem berre til å auke seier Sømhovd. Han viser mellom anna til effektiviseringstiltaket «Fremtidens innkreving» som er gevinstestimert til over 600 årsverk. Det vil seie at etaten må effektivisere drifta tilsvarande.
- Det meiner vi er langt frå reelt, seier han.

For SkL er det viktigste nå at politiske beslutningstakere fatter mer interesse for saken. SkL er selvsagt disponible for diskusjon med alle partier som en partipolitisk uavhengig organisasjon.

Jens Chr. Batt


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

Hva skjer i SkL

Plasstillitsvalgtskurs 7-9 februar


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as