×
 • Gode grunner til å velge SkL

  Vårt formål er å utvikle og verne om dine økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser i Skatteetaten.

  > Fordeler i SkL         > Bli medlem        > Verv et medlem 

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Dette er YS fire krav til ny regjering om rettferdig omstilling

- Vi må sikre at omstillingen vi nå gjør av arbeidslivet blir rettferdig, og at den skjer på arbeidstakernes premisser. Derfor stiller YS helt konkrete krav til den regjeringen som skal styre landet de fire neste årene, sier YS-leder Erik Kollerud.


Dette er de fire kravene YS stiller til en politikk for rettferdig omstilling:

 1. Et kompetanseløft i arbeidslivet
 2. Lavere skatt som kompensasjon for økte klimaavgifter
 3. Aktiv næringspolitikk for å skape grønne arbeidsplasser
 4. Reelt partssamarbeid i store saker

Kompetanseløft er en forutsetning for levedyktige arbeidsplasser
- Å utvikle kompetansen kontinuerlig er en forutsetning for å skape nye og levedyktige arbeidsplasser, og dermed trygge den økonomiske bærekraften, påpeker YS-leder Erik Kollerud.

- Skal du være attraktiv på arbeidsmarkedet og stå i jobb frem til pensjonsalder, må du utvikle kompetansen. De som har lavest, formell kompetanse havner gjerne bakerst i køen for kompetansehevende tiltak. Vi må sørge for at alle har forutsetning til å ta del i omstillingen av arbeidsmarkedet, understreker Kollerud.

YS vil ha på plass disse konkrete tiltakene for å sikre arbeidstakerne tilgang på ny kompetanse:

 • Et system for vurdering og dokumentasjon av realkompetanse.
 • Et kompetansefond som sikrer kompetanseutvikling.
 • Et finansieringssystem for livsopphold under etter- og videreutdanning.
 • Arbeidsgiverne forpliktes til å legge kompetanseplaner for alle ansatte.
 • Digital plattform med oversikt over alle etter- og videreutdanningstilbud.
 • En langtidsplan for livslang læring. Revideres av partene hvert fjerde år og følges opp i de årlige statsbudsjettene.

YS mener økte CO2-avgifter må kompenseres gjennom skattenivået
Høyere og enhetlig CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor, slik et bredt flertall på Stortinget ønsker, vil ha fordelingseffekter. Dette vil treffe både husholdninger, regioner og næringer.

- YS er med på at høyere CO2-avgifter vil bidra til den grønne omstillingen, men økte avgifter har ikke fordelingsmekanismer i seg. Skal vi øke avgiftene, må vi finne andre områder som kan understøtte at det blir rettferdig, sier Kollerud.

For å forhindre at avgiftsøkninger i for stor grad rammer lavinntektshusholdninger bør en økning i CO2-avgiftene følges opp av en lavere skatt på lav og middels lønnsinntekt, mener YS.

I tillegg vil det føre til at det vil lønne seg mer å jobbe.

YS mener man bør vurdere ulike løsninger, som for eksempel øke minstefradrag på skatteseddelen, redusere satser på de laveste trinnene i trinnskatten, eller andre fradrag for lønnsinntekt.

YS krever næringspolitikk for grønne arbeidsplasser
YS krever gode rammevilkår, som bidrar til at norske arbeidsplasser utvikles i en mer bærekraftig retning. Eksisterende arbeidsplasser må gjøres grønnere. Og statens innkjøpspolitikk må gjennomgås for å bidra til raskere omstilling mot en grønn økonomi.

- Norge bør bruke våre teknologiske og kunnskapsmessige fortrinn til å utvikle fremtidens arbeidsplasser, sier Kollerud

- Kompetansen opparbeidet i oljeindustrien må utnyttes til utvikling av fornybar energi og utvikling av nye næringer, påpeker han.

YS vil ha på plass et reelt partssamarbeid i de store sakene
Vellykket omstilling forutsetter involvering og aktiv medvirkning fra arbeidstakerne. Den norske modellen med utstrakt samarbeid i arbeidslivet, har gjennom historien vist seg å være en nøkkelfaktor i omstillingsprosesser. Det må også gjelde lokalt på den enkelte arbeidsplass, slik at de som er mest berørt av omstillingen kan ha innflytelse på sin egen fremtid, mener YS.

YS-leder Erik Kollerud viser til erfaringene med koronapandemien som eksempel på hvor viktig det er å ta fagbevegelsen med på råd:

- Vi må bruke partssamarbeid som metode også i den grønne omstillingen. I bærekraft og klima har vi ikke tradisjon for at partene møtes jevnlig og diskuterer hvordan vi skal lykkes. Det gjelder både sentralt og lokalt. Partene må tvinges til å ta ansvar i fellesskap, slik vi har i avtalen om Inkluderende Arbeidsliv, sier han.


Share Share Share

Medlem

YS Innbo dekker nå enda mer.

Det lønner seg å være SkL -medlem! Da får du alltid ekstra gode priser på forsikring hos Gjensidige.

Til alle SkL-medlemmer: Velkommen til Delta!

SkL er nå en selvstendig organisasjon i Delta. Det betyr at du som er medlem i SkL også er medlem i Delta.

Vinnere er kåret i høstens vervekonkurranse

I høst har SkL hatt vervekonkurranse hvor en verver og ett nytt medlem ble med i trekningen av en IPad. Nå er vinnerne trukket! 

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as