×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS Stat om årets oppgjør

Hovedtariffoppgjøret i staten 2014 nærmer seg med stormskritt. Kravene fra de 13 YS Stat-forbundene skal nå bearbeides videre.


Pål Arnesen, leder i YS Stat. Foto: Steinar Myhre Knutsen

De endelige tallene for fjorårets oppgjør i statlig sektor er ennå ikke klare. Det som er klart, er at vi har et relativt beskjedent overheng med oss inn i årets oppgjør. Overheng og glidning vil totalt ligge i overkant av 1 prosent, sammenliknet med 2,8 prosent før oppgjøret i fjor. En forventet årslønnsvekst på om lag 3,5 prosent, som angitt i statsbudsjettet, gir oss et godt forhandlingsrom for å sikre kjøpekraften til alle.

En kort kronologisk oversikt over framdriften:

  • 14. mars – Forbundsvis kravgjennomgang i YS Stat
  • 07. april – Kravoverlevering i KMD. Oppstart Hovedtariffoppgjøret 2014
  • 30. april – Forhandlingsfrist kl 24:00. Eventuell mekling avsluttes trolig i uke 21

Forhandlingsutvalget i hovedsammenslutningen YS Stat er identisk med sektorstyret hvor alle 13 forbund som har statsmedlemmer er representert.

Arbeidstid og pensjon
To sentrale temaer som er aktuelle for oppgjøret er arbeidstid og pensjon. Det er knyttet stor usikkerhet til om arbeidstid blir tema ved dette oppgjøret, i og med at det skal nedsettes et såkalt ekspertutvalg i løpet av juni måned som blant annet skal se på arbeidstidsordninger i norsk arbeidsliv. Når det gjelder pensjon så er det aktuelt for YS Stat å fremme krav om å starte en prosess som skal lede fram til forhandlinger om en ny tjenestepensjonsmodell for statsansatte født i 1963 eller senere.

YS har tatt initiativ til å fremme krav i årets oppgjør om å tariffeste en hybridmodell for tjenestepensjon i hele arbeidslivet. For YS Stat er en slik modell ikke fremmed i og med at dette var en modell som ble fremlagt i 2009 og som vi da anså som meget aktuell.

Det haster å få dette på plass og vi er av den klare mening at vi kan ikke vente til etter evalueringen av Pensjonsreformen i 2017. 51-åringer i statlig tjeneste i dag vet jo ikke hva de kan forvente i framtidig pensjon og det er uholdbart. Vi forventer at staten som arbeidsgiver også vil ha en større forutsigbarhet en dagens ordning gir rom for.

YS Stats tariffpolitiske plattform
YS Stat vedtok i fjor høst sin nye Tariffpolitiske plattform som skal legges til grunn for vårt krav til vårens oppgjør. De siste dagers fokus på mer lokal lønnsdannelse i staten og ny Hovedtariffavtale (HTA)fra Akademikerne, er det samme som de kommer med før hvert oppgjør. Det nye i år er at regjeringen ved statsråd Jan Tore Sanner har gitt uttrykk for at dette er en ønsket utvikling. Hvor sterk denne støtten vil vise seg å være gjenstår å se, men det er klart at her kan vi møte store utfordringer i forhandlingene.

Dagens HTA er ikke gått ut på dato, men innehar derimot en mye større fleksibilitet og handlingsrom enn det som partene benytter i dag, spesielt lokalt.

En annen viktig innsigelse mot mer lokalt er tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte. Å ta et ennå større ansvar for medlemmenes lønnsutvikling krever endringer, sier de. Det skal være reelle forhandlinger og man skal være likeverdige som parter.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as