×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS Stat i møte med KMD om flytting av oppgaver fra Toll til Skatt

YS Stat har møtt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om samarbeidet med de ansattes organisasjoner, blant annet i Toll og Skatt.


Pål N. Arnesen, leder for YS Stat, møtte statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å gå gjennom samarbeidet med de ansattes organisasjoner, herunder forrige ukes beslutning om oppgaveoverføring fra Tollvesenet til Skatteetaten. Foto: YS

YS Stat og YS reagerte kraftig da det ble kjent at departementet hadde besluttet å overføre bl.a. innkrevingsoppgavene fra Tollevesenet til Skatteetaten.

- Et klart brudd på trepartssamarbeidet og medbestemmelsen, og slett personalbehandling, var reaksjonen fra YS.

Torsdag gikk YS Stat og Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom det prosessuelle, knyttet til forrige ukes hendelse.

Partene er enige om at disse erfaringene er viktige å diskutere, slik at en kan ta lærdom av det som har skjedd.

Statssekretær Kristin Holm Johnsen forsikret partene om at trepartssamarbeidet er viktig. Det samme gjelder de ansattes medvirkning og de tillitsvalgtes medbestemmelse lokalt og sentralt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitter ikke bare med det overordnede arbeidsgiveransvaret, men også ansvaret for Regjeringens moderniseringsarbeid i offentlig sektor.

Her sitter Kommunal- og moderniseringsdepartementet med et spesielt overordnet arbeidsgiveransvar

- For YS Stat er det viktig å understreke at vår og forbundenes holdning og delaktighet i fremtidige moderniseringsprosesser er avhengig av at det ikke skjer slik som i forrige uke, sier Pål N. Arnesen.

- Vi har en prosess, med hovedsammenslutningene og forbundene i rimelig tid i forkant, selv i politiske beslutninger. Det er også viktig å bruke tillitsvalgtes kunnskap og kompetanse i forkant, under og etter prosessene. Selv i politiske prosesser er det lov å søke råd, poengterer Arnesen.

Partene er videre enige om at tett informasjon og dialog kan være én suksessfaktor i kommende prosesser.

- Ingen prosess eller virksomhet er lik. Derfor er det viktig å involvere på ulike nivåer, sier Arnesen.


Share Share Share

Medlem

Dette er YS fire krav til ny regjering om rettferdig omstilling

- Vi må sikre at omstillingen vi nå gjør av arbeidslivet blir rettferdig, og at den skjer på arbeidstakernes premisser. Derfor stiller YS helt konkrete krav til den regjeringen som skal styre landet de fire neste årene, sier YS-leder Erik Kollerud.

SkL ønsker flere med på laget!

Vervekampanje i perioden 1. september – 30. november.

 

 

YS på Arendalsuka: Politikerdebatt om funn i Arbeidslivsbarometeret

Hvordan utviklet arbeidslivet seg under koronapandemien? Og hva mener politikerne kunne vært gjort annerledes, hvis de kunne skru klokka tilbake?

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as