×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS' likestillingspris til georgisk fagbevegelse

YS' likestillingspris for 2014 tildeles den georgiske fagorganisasjonen GTUC og organisasjonens kvinnekomité.


Eteri Matureli og Gocha Aleksandria, visepresidenter i GTUC.

Eteri Matureli og Gocha Aleksandria, begge visepresidenter i GTUC, mottok YS' likestillingspris 2014 under YS-konferansen tirsdag 14. oktober. Foto: Erik Norrud

De siste årene har GTUC (Georgian Trade Union Confederation) jobbet for å bedre forholdene for georgiske kvinner i arbeidslivet og oppmuntret dem til å delta i fagbevegelsen.

- Georgiske kvinner utsettes for omfattende diskriminering i arbeidslivet. GTUC's engasjementet er viktig, både med hensyn til likestilling og til demokratisering i et land der dette ikke er en selvfølge, sier YS-leder Jorunn Berland

På kongressen til den globale fagbevegelsen ITUC i Berlin i mai i år var Georgia ett av landene som ble trukket frem på grunn av de mange angrepene mot faglige rettigheter.

GTUC ble etablert i 1991, har ca. 220 000 medlemmer fordelt på 21 organisasjoner og har i alle år lagt stor vekt på sin partipolitiske uavhengighet. YS Internasjonale Solidaritetsfond har ved to anledninger bevilget prosjektmidler til GTUC. Begge ganger har formålet vært å styrke georgiske kvinners stilling i arbeidslivet. GTUC har tatt initiativ, planlagt og gjennomført prosjektene.

- GTUC har vist at de tar georgiske kvinners situasjon i arbeidsmarkedet på største alvor. Det er ingen selvfølge i de tidligere Sovjet-republikkene. Når YS tildeler årets likestillingspris til GTUC er dette ment som en støtteerklæring til arbeidet med å bedre forholdene for kvinner i arbeidslivet, både i Georgia og andre land i området, sier Berland.

Fakta om YS' likestillingspris
Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle, uansett kjønn, alder eller minoritetstilknytning (f.eks. etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne).
Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter i forholdet mellom de forskjellige gruppenes muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.

Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

YS' likestillingspris er tidligere tildelt:
1988: Professor Berit Ås
1989: Kvinnelandslaget i fotball
1990: Folkemusikeren Annbjørg Lien
1991: Forsker Else Skjønsberg
1993: Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune
1994: «Kvinnebanken» Nettverkskreditt i Lofoten
1995: Biskop Rosemarie Köhn
1996: Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen
1997: Maria Anna Knothe, leder Center for the Advancement of Women, Warszawa
1998: Brit Fougner, tidligere kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.
1999: Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret
2000: Mette Janson, journalist i NRK
2001: Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
2002: Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
2003: Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet
2004: Ingvill Merete Stedøy, faglig leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
2005: Skattedirektør Bjarne Hope
2006: Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn
2007: Liv Jessen, leder for Pro Sentret
2008: Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd
2009: Margreth Olin, filmskaper og forfatter
2010: Marion Arntzen og Harald Sundby, drivere av Stensveen ressurssenter og Anette Sagen, skihopper
2011: Amal Aden, forfatter og foredragsholder
2012: Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund
2013: Helga Aune, jurist med doktorgrad i likestillingsrett


Share Share Share

Medlem

Dette er YS fire krav til ny regjering om rettferdig omstilling

- Vi må sikre at omstillingen vi nå gjør av arbeidslivet blir rettferdig, og at den skjer på arbeidstakernes premisser. Derfor stiller YS helt konkrete krav til den regjeringen som skal styre landet de fire neste årene, sier YS-leder Erik Kollerud.

SkL ønsker flere med på laget!

Vervekampanje i perioden 1. september – 30. november.

 

 

YS på Arendalsuka: Politikerdebatt om funn i Arbeidslivsbarometeret

Hvordan utviklet arbeidslivet seg under koronapandemien? Og hva mener politikerne kunne vært gjort annerledes, hvis de kunne skru klokka tilbake?

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as