×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS' likestillingspris til georgisk fagbevegelse

YS' likestillingspris for 2014 tildeles den georgiske fagorganisasjonen GTUC og organisasjonens kvinnekomité.


Eteri Matureli og Gocha Aleksandria, visepresidenter i GTUC.

Eteri Matureli og Gocha Aleksandria, begge visepresidenter i GTUC, mottok YS' likestillingspris 2014 under YS-konferansen tirsdag 14. oktober. Foto: Erik Norrud

De siste årene har GTUC (Georgian Trade Union Confederation) jobbet for å bedre forholdene for georgiske kvinner i arbeidslivet og oppmuntret dem til å delta i fagbevegelsen.

- Georgiske kvinner utsettes for omfattende diskriminering i arbeidslivet. GTUC's engasjementet er viktig, både med hensyn til likestilling og til demokratisering i et land der dette ikke er en selvfølge, sier YS-leder Jorunn Berland

På kongressen til den globale fagbevegelsen ITUC i Berlin i mai i år var Georgia ett av landene som ble trukket frem på grunn av de mange angrepene mot faglige rettigheter.

GTUC ble etablert i 1991, har ca. 220 000 medlemmer fordelt på 21 organisasjoner og har i alle år lagt stor vekt på sin partipolitiske uavhengighet. YS Internasjonale Solidaritetsfond har ved to anledninger bevilget prosjektmidler til GTUC. Begge ganger har formålet vært å styrke georgiske kvinners stilling i arbeidslivet. GTUC har tatt initiativ, planlagt og gjennomført prosjektene.

- GTUC har vist at de tar georgiske kvinners situasjon i arbeidsmarkedet på største alvor. Det er ingen selvfølge i de tidligere Sovjet-republikkene. Når YS tildeler årets likestillingspris til GTUC er dette ment som en støtteerklæring til arbeidet med å bedre forholdene for kvinner i arbeidslivet, både i Georgia og andre land i området, sier Berland.

Fakta om YS' likestillingspris
Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle, uansett kjønn, alder eller minoritetstilknytning (f.eks. etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne).
Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter i forholdet mellom de forskjellige gruppenes muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.

Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

YS' likestillingspris er tidligere tildelt:
1988: Professor Berit Ås
1989: Kvinnelandslaget i fotball
1990: Folkemusikeren Annbjørg Lien
1991: Forsker Else Skjønsberg
1993: Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune
1994: «Kvinnebanken» Nettverkskreditt i Lofoten
1995: Biskop Rosemarie Köhn
1996: Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen
1997: Maria Anna Knothe, leder Center for the Advancement of Women, Warszawa
1998: Brit Fougner, tidligere kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.
1999: Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret
2000: Mette Janson, journalist i NRK
2001: Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
2002: Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
2003: Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet
2004: Ingvill Merete Stedøy, faglig leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
2005: Skattedirektør Bjarne Hope
2006: Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn
2007: Liv Jessen, leder for Pro Sentret
2008: Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd
2009: Margreth Olin, filmskaper og forfatter
2010: Marion Arntzen og Harald Sundby, drivere av Stensveen ressurssenter og Anette Sagen, skihopper
2011: Amal Aden, forfatter og foredragsholder
2012: Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund
2013: Helga Aune, jurist med doktorgrad i likestillingsrett


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as