×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS frykter et tøffere arbeidsliv

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som ble lagt frem i dag, vil føre til en tøffere arbeidshverdag og at flere skyves ut av arbeidslivet, frykter YS-leder Jorunn Berland.


Foto: Siv Bjelland/Ta del

YS støtter ikke regjeringens forslag om å åpne for lengre arbeidsdager og at arbeidsgivere kan pålegge mer overtid. Forslaget vil gi mer makt til arbeidsgiver og mindre makt til arbeidstaker.

- Mer bruk av overtid og mer bruk av ubekvem arbeidstid er ikke noe vi bør legge til rette for. Det er ikke forsvarlig å tillate en så lang og ubekvem arbeidstid at folk etter noen år blir syke, faller ut av arbeidslivet og går over på trygdebudsjettene, sier Berland.

YS mener at forslagene som er lagt frem i sum vil svekke arbeidsmiljøloven og gi en større belastning på arbeidstakerne. Berland minner om at velferdssamfunnet er avhengig av at flere står i jobb frem til pensjonsalderen.

- Dagens arbeidsmiljølov gir arbeidstakere og arbeidsgivere nok fleksibilitet. Det er ikke moderne, fleksibelt eller familievennlig at folk skal jobbe slik at de sliter seg ut, sier Berland.

YS reagerer på regjeringens forslag om at arbeidsgiver skal kunne pålegge folk å arbeide oftere på søn- og helligdager.

- Vi ønsker å beholde regelen om at søndager som hovedregel skal være fridag, sier Berland.

YS frykter at mer liberale regler også vil åpne for at useriøse arbeidsgivere kan drive rovdrift på arbeidstakere.

- YS vil verne lokale tillitsvalgte mot utilbørlig press fra arbeidsgiver. Dette har arbeidsmiljøloven gitt oss muligheten til ved å kunne stoppe turnusregler som går lenger enn det loven tillater. Når «vetoretten» fjernes, svekkes også en av bærebjelkene for maktbalansen i trepartssamarbeidet, sier Berland.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as