×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS for inkluderende arbeidsliv

Mens partene nasjonalt forhandler om en ny IA-avtale, diskuterer tillitsvalgte i YS hvordan de fortsatt kan jobbe for et inkluderende arbeidsliv.


Tekst og foto: YS

- Det er usikkert hva slags arbeidsliv vi hadde hatt om ikke IA-avtalen hadde kommet for 12 år siden, sa YS-leder Jorunn Berland da hun åpnet samlingen.

- Gjennom stadig informasjon og opplæring i arbeidslivet danner det seg en bevissthet om arbeidet med inkludering. Det er en bevissthet vi sannsynligvis ikke hadde hatt uten IA-avtalen. Denne avtalen trigger partene og myndighetene til å finne løsninger, sa YS-lederen. Samtidig er det fortsatt en jobb å gjøre og derfor er det viktig at YS-tillitsvalgte møtes

YS samlet denne uken alle sine representanter i de fylkesvise IA-rådene. I alle fylker finnes et slik partssammensatt IA-råd. Målet er at de skal skape gjensidig forpliktelser lokalt for å bidra til at de tre målene i IA-avtalen blir oppfylt. De er samtidig et bindeledd mellom partene lokalt og virksomhetene som skal gjennomføre arbeidet i praksis.

Partssamarbeid er nøkkelen
Berland framhevet at utgangspunktet for IA-arbeidet ligger i et velfungerende partssamarbeid på den enkelte arbeidsplass. Her er samarbeidet mellom arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud helt sentralt. - De tillitsvalgtes rolle ble forsterket ved forrige revisjon av avtalen. De har en likeverdig rolle som underskrivere av avtalen, understreket hun.

Samtidig viste hun til at partsarbeidet lokalt er et av områdene hvor evalueringen av inneværende avtale sier at vi har mer å hente. - Derfor vil YS vil også i tiden fremover legge ned stor innsats slik at våre tillitsvalgte involverer seg i dette arbeidet på sine respektive arbeidsplasser. Det skal ikke stå på oss at vi får dette til, sa YS-lederen

- YS har vært pådriver for det sterke fokuset som er på det forebyggende HMS-arbeidet i IA avtalen. Vi vil derfor i de forhandlingene som nå er i gang se på hvordan vi ytterligere kan forsterke dette, sa Berland.

YS med i alle fylker
Elin Lexander, leder av YS’ IA-forum er svært fornøyd med at YS er representert i IA-rådene i alle landets fylker. – Sammen gjør vi en viktig jobb for å skape engasjement og kunnskap om et inkluderende arbeidsliv lokalt. Samtidig kommer representantene med viktige innspill til arbeidet YS gjør nasjonalt. Medlemmene utgjør bredden av YS’ medlemsorganisasjoner og bringer således også viktig kompetanse til egne forbund om arbeidet lokalt – Vi har en slik årlig samling der alle IA-rådsrepresentantene møtes. Den er viktig for at vi kan dele erfaringer, hente inspirasjon og få faglig påfyll, understreker hun.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as