×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- YS: Arbeidsministeren går for langt!

- YS reagerer sterkt på arbeidsministerens forslag. De fleste forslagene er unødvendige, provoserende og bør skrinlegges snarest mulig, sier fungerende YS-leder Erik Kollerud til forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven.


Fungerende YS-leder Erik Kollerud, sammen med YS-leder Jorunn Berland.

Fungerende YS-leder Erik Kollerud, sammen med YS-leder Jorunn Berland. Arkivfoto: YS

- Det er i beskjeden grad begrunnet at forslagene vil ha den effekt arbeidsministeren hevder. De fleste forslagene utfordrer derimot den norske samarbeidsmodellen, sier Kollerud.

YS mener økt bruk av midlertidige ansettelser ikke vil gi flere jobber.
-Jeg tror tvert i mot at endring av stillingsvernet for svake grupper vil virke stigmatiserende. Slik skapes et skille mellom de som har fast og de som har midlertidig jobb, sier Kollerud.

- Vi må ikke glemme at loven er en vernelov. Lovens formål er å skape forutsigbarhet, trygghet og sikkerhet. Endringer i rammene for arbeidstiden, og det vi kjenner som normalarbeidsdagen, skal og bør være et forhold mellom partene i arbeidslivet og som partene forhandler om. Vi kan og skal ikke ha arbeidstidsbestemmelser som bidrar til at arbeidstakeres behov forringes.

- Skulle endringene bli vedtatt, vil de føre til flere midlertidige stillinger, mer utrygghet og mer usikkerhet, sier Kollerud.

Når det gjelder forslagene om å heve aldersgrensen, er dette i tråd med det YS tidligere har ment. YS sitt prinsipielle standpunkt er at en arbeidstaker skal kunne stå i jobb så lenge man selv ønsker. Forutsetningen er at den ansatte er i stand til å utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte.
-Vi har sett behov for lovendring her og har derfor også jobbet for å få dette til blant annet gjennom domstolene, sier fungerende YS-leder.

- Regjeringens forslag om å endre arbeidsmiljøloven sendes ut på høring midt i sommerferien. Høringsfristen er satt til tre måneder, men blir i realiteten bare to. Det er betenkelig med tanke på at dette er en så viktig og omfattende sak. Motforestillingene på arbeidstakersiden vil bli sterke på flestepartens av Regjeringens forslag, lover Erik Kollerud.

 Regjeringens forslag om endringene i arbeidsmiljøloven


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as