×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- YS: Arbeidsministeren går for langt!

- YS reagerer sterkt på arbeidsministerens forslag. De fleste forslagene er unødvendige, provoserende og bør skrinlegges snarest mulig, sier fungerende YS-leder Erik Kollerud til forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven.


Fungerende YS-leder Erik Kollerud, sammen med YS-leder Jorunn Berland.

Fungerende YS-leder Erik Kollerud, sammen med YS-leder Jorunn Berland. Arkivfoto: YS

- Det er i beskjeden grad begrunnet at forslagene vil ha den effekt arbeidsministeren hevder. De fleste forslagene utfordrer derimot den norske samarbeidsmodellen, sier Kollerud.

YS mener økt bruk av midlertidige ansettelser ikke vil gi flere jobber.
-Jeg tror tvert i mot at endring av stillingsvernet for svake grupper vil virke stigmatiserende. Slik skapes et skille mellom de som har fast og de som har midlertidig jobb, sier Kollerud.

- Vi må ikke glemme at loven er en vernelov. Lovens formål er å skape forutsigbarhet, trygghet og sikkerhet. Endringer i rammene for arbeidstiden, og det vi kjenner som normalarbeidsdagen, skal og bør være et forhold mellom partene i arbeidslivet og som partene forhandler om. Vi kan og skal ikke ha arbeidstidsbestemmelser som bidrar til at arbeidstakeres behov forringes.

- Skulle endringene bli vedtatt, vil de føre til flere midlertidige stillinger, mer utrygghet og mer usikkerhet, sier Kollerud.

Når det gjelder forslagene om å heve aldersgrensen, er dette i tråd med det YS tidligere har ment. YS sitt prinsipielle standpunkt er at en arbeidstaker skal kunne stå i jobb så lenge man selv ønsker. Forutsetningen er at den ansatte er i stand til å utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte.
-Vi har sett behov for lovendring her og har derfor også jobbet for å få dette til blant annet gjennom domstolene, sier fungerende YS-leder.

- Regjeringens forslag om å endre arbeidsmiljøloven sendes ut på høring midt i sommerferien. Høringsfristen er satt til tre måneder, men blir i realiteten bare to. Det er betenkelig med tanke på at dette er en så viktig og omfattende sak. Motforestillingene på arbeidstakersiden vil bli sterke på flestepartens av Regjeringens forslag, lover Erik Kollerud.

 Regjeringens forslag om endringene i arbeidsmiljøloven


Share Share Share

Medlem

Avregning fleksitid for 2020

SkL, SJ og SF står sammen og sender felles brev til FIN.

Ny medlemsfordel – YS Pensjon. Gjelder kun privat sektor.

I samarbeid med Nordea Liv gir vi deg lave kostnader og et godt forvaltningstilbud på din egen pensjonskonto. Dette kan sikre deg som medlem flere tusen kroner ekstra som pensjonist.

Interessert? Sjekk ut www.yspensjon.no

Nytt år - nye muligheter til å spare penger

Vurderer du å bytte bank? Gjennom ditt medlemskap er du sikret en av landets beste bankavtaler hos Nordea Direct. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as