×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Uvisst om det er flertall for Sivs skatteplan

SKO-rapporten ble levert den 24. november. Nå har Venstre snudd og sier nei til overføring av skatteoppkreveroppgavene til Skatteetaten. Også Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen varsler skepsis i eget parti om å ta skatteoppgaver fra kommunene.


Fra før av har Krf og SV sagt nei til forslaget, og det kan nå se ut som flertallet på Stortinget kan komme til å gå i mot forslaget. Det er særlig de distriktspolitiske konsekvensene som kritiseres, selv om regjeringen og Siv Jensen gir uttrykk for at det er god distriktspolitikk å fordele arbeidsoppgavene i de fleste fylkene på to eller flere lokasjoner.

SkL mener at det er fornuftig at Skatteetaten overtar arbeidsoppgavene. Det vil gi en mer effektiv ressursbruk og styrke likebehandlingsprinsippet. Vi er også fornøyd med at arbeidsgiverkontroll styrkes. Vi støtter argumentet for å skape større fagmiljøer innenfor de forskjellige arbeidsoppgavene, men vi skulle helst sett at oppgaven ble lagt til flere kontorer.

Etter de siste dagers artikler i Kommunal Rapport ser det nå ut som politikerne på Stortinget kan komme til å velge å høre på sine lokalpolitikere og bekymringene fra kommunene. I tillegg til argumentet for å beholde arbeidsplasser ute i kommunene, har det også blitt argumentert for at en overføring av oppgavene vil resultere i en nedgang i skatteinntekter og at den kommunale innkrevingen i dag er mer effektiv enn Skatteetatens. Denne påstanden er SkL ikke enig i. Vi mener at Skatteetaten har de beste forutsetningene til å overta innkrevingsoppgavene.

Siv Jensen har to NOU-er (Norges offentlige utredninger) å støtte seg til. Jensen er også tydelig på at å flytte skatteoppkrevingen til Skatteetaten er et helt sentralt og nødvendig tiltak i regjeringens arbeid med å rendyrke kjerneoppgavene til Skatteetaten. I tillegg er IT-systemet som i dag brukes av de kommunale skatteoppkreverne, utviklet og forvaltet av Skatteetaten.

SkL er enig med Jensen i at det vil være både faglige og driftsmessige fordeler å se hele skatte- og avgiftsforvaltningen i sammenheng. Det som bekymrer oss ved en slik omstilling, er usikkerheten rundt hvor mange nøkkelpersoner med riktig, faglig kompetanse som vil følge med arbeidsoppgaven over til Skatteetaten. Siden det er stor geografisk avstand mellom kontorene, kan man tenke seg at ansatte på en del lokasjoner ikke vil følge med arbeidsoppgavene til Skatteetaten. Resultatet kan bli at når kommunene har gitt fra seg sine arbeidsoppgaver, vil ikke Skatteetaten ha nok ansatte til å utføre oppgavene der de samles.

Med så små enheter som utfører skatteoppkreveroppgaven i dag, mener SkL at det er åpenbart at det blir gevinster av å samle oppgavene i større enheter. For SkL er det viktig at gevinsten ikke tas ut for tidlig og før den realiseres. Det er viktig at dette resulterer i en god oppgaveløsning med tilstrekkelige ressurser.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as