×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Uvisst om det er flertall for Sivs skatteplan

SKO-rapporten ble levert den 24. november. Nå har Venstre snudd og sier nei til overføring av skatteoppkreveroppgavene til Skatteetaten. Også Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen varsler skepsis i eget parti om å ta skatteoppgaver fra kommunene.


Fra før av har Krf og SV sagt nei til forslaget, og det kan nå se ut som flertallet på Stortinget kan komme til å gå i mot forslaget. Det er særlig de distriktspolitiske konsekvensene som kritiseres, selv om regjeringen og Siv Jensen gir uttrykk for at det er god distriktspolitikk å fordele arbeidsoppgavene i de fleste fylkene på to eller flere lokasjoner.

SkL mener at det er fornuftig at Skatteetaten overtar arbeidsoppgavene. Det vil gi en mer effektiv ressursbruk og styrke likebehandlingsprinsippet. Vi er også fornøyd med at arbeidsgiverkontroll styrkes. Vi støtter argumentet for å skape større fagmiljøer innenfor de forskjellige arbeidsoppgavene, men vi skulle helst sett at oppgaven ble lagt til flere kontorer.

Etter de siste dagers artikler i Kommunal Rapport ser det nå ut som politikerne på Stortinget kan komme til å velge å høre på sine lokalpolitikere og bekymringene fra kommunene. I tillegg til argumentet for å beholde arbeidsplasser ute i kommunene, har det også blitt argumentert for at en overføring av oppgavene vil resultere i en nedgang i skatteinntekter og at den kommunale innkrevingen i dag er mer effektiv enn Skatteetatens. Denne påstanden er SkL ikke enig i. Vi mener at Skatteetaten har de beste forutsetningene til å overta innkrevingsoppgavene.

Siv Jensen har to NOU-er (Norges offentlige utredninger) å støtte seg til. Jensen er også tydelig på at å flytte skatteoppkrevingen til Skatteetaten er et helt sentralt og nødvendig tiltak i regjeringens arbeid med å rendyrke kjerneoppgavene til Skatteetaten. I tillegg er IT-systemet som i dag brukes av de kommunale skatteoppkreverne, utviklet og forvaltet av Skatteetaten.

SkL er enig med Jensen i at det vil være både faglige og driftsmessige fordeler å se hele skatte- og avgiftsforvaltningen i sammenheng. Det som bekymrer oss ved en slik omstilling, er usikkerheten rundt hvor mange nøkkelpersoner med riktig, faglig kompetanse som vil følge med arbeidsoppgaven over til Skatteetaten. Siden det er stor geografisk avstand mellom kontorene, kan man tenke seg at ansatte på en del lokasjoner ikke vil følge med arbeidsoppgavene til Skatteetaten. Resultatet kan bli at når kommunene har gitt fra seg sine arbeidsoppgaver, vil ikke Skatteetaten ha nok ansatte til å utføre oppgavene der de samles.

Med så små enheter som utfører skatteoppkreveroppgaven i dag, mener SkL at det er åpenbart at det blir gevinster av å samle oppgavene i større enheter. For SkL er det viktig at gevinsten ikke tas ut for tidlig og før den realiseres. Det er viktig at dette resulterer i en god oppgaveløsning med tilstrekkelige ressurser.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as