×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Trepartssamarbeid må til for at regjeringen skal lykkes

Dette var det klare budskapet til statsminister Erna Solberg fra YS-leder Jorunn Berland. Organisasjonene i YS, både i privat og offentlig sektor, stilte seg bak oppfordringen om at regjeringen må få trepartssamarbeidet på riktig spor igjen.


YS-ledere Jorunn Berland og statsminister Erna Solberg

YS-leder Jorunn Berland ønsket statsminister Erna Solberg velkommen til YS-konferansen 2014. Foto: Erik Norrud

Tekst: Astrid Hellwig

- I morgen feires ettårsdagen for regjeringen. Synd at jeg ikke kunne komme i fjor, men jeg angrer ikke på det, innledet Erna Solberg sitt besøk på YS-konferansen.
I fjor falt YS-konferansen på samme dag som regjeringsskiftet. Nå, ett år senere, har budskapet til regjeringen fra både YS og forbundene blitt enda mer tydelig. Skal regjeringen lykkes med målene de har satt seg, må trepartssamarbeidet fungere.

Ikke godt nok samarbeid
Det var stor spenning knyttet til hvordan trepartssamarbeidet ville kommet til å bli med ny regjering. Bekymringene ble da møtt med forsikringer om at den nye regjeringen ønsket å fortsette det gode samarbeidet.
I løpet av året som har gått, har YS med uro sett at regjeringen ikke legger det samme i betydningen av trepartssamarbeidet som YS-forbundene.
Forslaget om endringer i arbeidsmiljøloven som nå har blitt lagt frem, og regjeringens effektivisering av offentlig sektor, har vært to prosesser der YS merker at verken medbestemmelse eller trepartssamarbeidet har vært til stede fra et tidlig tidspunkt.

Godt beslutningsgrunnlag?
Det er en oppfatning statsminister Erna Solberg ikke deler.
- Jeg mener vi har vi har hatt et godt grunnlag når vi har tatt beslutningen om å effektivisere Skatteetaten og Tollvesenet, sa Erna Solberg.
Hun trakk også frem produktivitetsutvalget som et annet område der et faglig utvalg skal gi regjeringen et beslutningsgrunnlag før partene skal få uttalt seg.
- Her er det en grensegang mellom trepartssamarbeidet og det politiske ansvaret. Alle parter må ikke nødvendigvis være med i utvalgsarbeidet på alle områder. Det viktigste er at partene involveres i prosessen når endringene skal implementeres, sa Erna Solberg.
Høyres partiprogram legges til grunn, og statsministeren viste til hovedprinsippene og løftene regjeringen gikk til valg på. Solberg understreket at regjeringens oppgave nå er å innfri løftene de kom med før valget.

Bare proforma
Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE, deler uroen med YS. Fra salen spurte Rysst statsministeren om hun stilte seg bak oppfatningen til arbeidsminister Robert Eriksson om trepartssamarbeidet. Eriksson har tidligere uttalt at endringer vil bli gjort og at høringer er proforma. Dette på tross av at en samlet fagbevegelse og en rekke arbeidsgivere er imot foreslåtte endringer.
- Jeg står ved det jeg har sagt om trepartssamarbeidet, og jeg mener at vi har et godt trepartssamarbeid, svarte Erna Solberg SAFEs Hilde-Marit Rysst.
- Jeg opplevde at jeg egentlig ikke fikk noe skikkelig svar, men at Solberg unngikk spørsmålet, sier Rysst.

Effektivisering og nye oppgaver
På dirkete spørsmål fra SkL om Skatteetaten vil bli tilført ekstra IT-midler i forbindelse med overføring av nye oppgaver og effektivisering av etaten, viste Erna Solberg til at de store IT-prosjektene har fått midler i statsbudsjettet.
- De store IT-prosjektene kommer det ekstra ressurser til, og det ligger også penger til utvikling inne i budsjettet, sa Erna Solberg.
- Poenget er at man forventer en effektivitetsutvikling som man kan måle. Så går pengene inn til fellesskapet og så ser man blant annet på digitalisering og IT-utvikling og bevilger penger til det etter hvert. Det som er viktig er at man hele tiden ser på hvordan vi kan levere dagens oppgaver på en bedre måte, sa statsministeren.

 


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as