×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Tjenestepensjonen bør legges om for alle

Tjenestepensjonen bør legges om i både offentlig og privat sektor, mener YS-leder Jorunn Berland. - Arbeidstagere i alle sektorer bør få hybridmodellen Stortinget har åpnet for, sier hun.


Mandag møttes partene i regjeringens kontaktutvalg for å diskutere tariffoppgjøret 2014. YS-leder Jorunn Berland mener tjenestepensjon må på bordet i vårens forhandlinger. Det er bl.a. Unios leder Anders Folkestad (med ryggen til) uenig i.

Tekst og foto: Liv Hilde Hansen

- Jeg synes tiden er inne for å gjøre noe overordnet på pensjon, uttaler YS-leder Jorunn Berland i et intervju med til Dagens Næringsliv tirsdag.

24. februar samles representantskapet i YS for å vedta kravene for tariffoppgjøret 2014. Berland regner med at pensjonsspørsmålet vil få en sentral plass her.

- Krefter i YS presser på for endringer i pensjon. Det ville overrasket meg om ikke det er et ønske i hele YS om å få dette på forhandlingsbordet i 2014 i statlig, kommunal og privat sektor, sier Berland.

Pensjon var tema under lønnsoppgjøret i 2009
I lønnsoppgjøret i 2009 var tjenestepensjon i offentlig sektor tema. Da valgte arbeidstakerorganisasjonene å ikke godta tilbudet fra Regjeringen Stoltenberg. Forslaget innebar å legge om de offentlige tjenestepensjonene, for å gjøre dem mer tilpasset til ny folketrygd.

I det påfølgende lovarbeid med tilpasning til ny folketrygd bidro heller ikke regjeringen med bl.a. å opprettholde nivåene i vår tjenestepensjonsordning, snarere tvert imot.

I offentlig sektor i 2009 ble partene ikke enige om en ny tilpasset tjenestepensjonsordning, men videreførte dagens ordning. Allerede da sa YS klart ifra om at modellen ikke ville være holdbar over tid på grunn av effekten av levealdersjusteringen.

Skal evaluere pensjonsreformen i 2017
Pensjonsreformen skal evalueres i 2017. Det samme gjelder avtalefestet pensjon i privat sektor. YS-leder Jorunn Berland vil imidlertid ha endringer nå, og vil ikke vente til 2017.

- Disse ordningene forringes jo hver eneste dag, sier Berland til Dagens Næringsliv og peker på to forhold som gjør at hun mener det haster med endringer offentlig tjenestepensjon:

Det ene forholdet er levealdersjusteringen, som slår fullt gjennom for dem som er født i 1963 og senere. Levealdersjustering er pensjonsreformens viktigste innsparingstiltak, og innebærer at årlige pensjonsytelser reduseres i takt med at levealderen øker. Arbeidstagerne kan kompensere for dette ved å utsette uttak av pensjon, men vilkårene for dette er dårligere for offentlig ansatte enn for private. Det andre forholdet som bekymrer YS-lederen er konsekvensene, når offentlige virksomheter privatiseres og de ansatte flyttes over fra offentlig til privat pensjonsordning. Berland mener det er problematisk at pensjonskostnadene blir et konkurranseelement når tjenester legges ut på anbud. Aktører med de billigste pensjonsløsningene stiller sterkest i konkurransen.

- Det konkurranseelementet vil vi fjerne, sier Berland.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as