×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Staten som attraktiv arbeidsgiver

- Hvorfor er det viktig med en god arbeidsgiverpolitikk? Spørsmålet som Merethe Foss Liverud, statens personaldirektør, stilte innledningsvis på YS Stats konferanse, dekket budskapet hennes godt.


Merethe Foss Liverud, statens personaldirektør. Foto: YS

Tekst: Astrid Hellwig

Svaret er at god arbeidsgiverpolitikk er grunnleggende for at statlige virksomheter skal kunne levere gode tjenester til brukerne. For å få det til, må flere ting falle på plass. Godt samarbeid mellom partene er grunnleggende. Godt kvalifiserte ledere og medarbeidere er et annet viktig moment. Et meningsfylt arbeid og kontinuerlig fokus på kompetansehevende tiltak, er et tredje.

- Skal vi få til en god arbeidsgiverpolitikk, er det viktig med et godt samarbeid mellom partene, sa Liverud. Samtidig understrekte hun også at selve arbeidsgiveransvaret og gjennomføringen av lønnsoppgjøret skal ligge i virksomhetene.

- Staten skal ikke være lønnsledende, men ha konkurransedyktig lønn, sa hun.

Hva kan staten tilby?
- Interessante, spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver, gode arbeidsbetingelser og et godt arbeidsmiljø, svarte Liverud på spørsmålet.

Spør man statsansatte om hva som er bra med arbeidet de gjør, svarer en større andel enn ansatte i privat sektor at de har meningsfylte jobber og at de gjør en samfunnsinnsats.

- Statsansatte ser formålet med det de gjør. Staten skårer bedre enn privat sektor, fortalte hun.

- Vi har en jobb å gjøre med å formidle at vi har et meningsfylt arbeid. Vi er mer stolte av å jobbe i staten enn tidligere. Slike fortrinn bør vi kommunisere tydeligere mot unge som er på vei inn i arbeidslivet, fortsatte Liverud før hun la til at medarbeiderne er de beste ambassadørene.

Inkluderende arbeidsliv
Statens personaldirektør ønsker seg også en høyere måloppnåelse på IA-området.

- Vi har en jobb å gjøre, og ønsker flere med nedsatt funksjonsevne i jobb, sa hun.

Hun trakk frem traineeordningen i staten som en vellykket ordning i dette arbeidet. Et annet viktig område å ta tak i er å få flere ansatte med innvandrerbakgrunn inn i statlig sektor. Der har privat sektor vært flinkere enn det offentlige, noe som resulterer med at de stikker av med gode hoder. Samtidig har staten noe positivt å skilte med når det gjelder seniorer. Avgangsalderen har økt. Fremover blir det viktig å videreutvikle kompetansetiltakene og legge til rette for å beholde seniorene så lenge som mulig.

Trepartssamarbeidet
Liverud er glad for at trepartssamarbeidet videreføres, det har ført til at vi i dag har lavere arbeidsledighet i Norge enn i andre land. Hun er også glad for at Holden III-utvalget konkluderte det samme da de la frem sin rapport i september.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as