×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Revidert statsbudsjett 2014

I dag ble revidert statsbudsjett for 2014 lagt frem. Siden dette er en justering av statsbudsjettet som ble lagt frem høsten 2013, var det ikke ventet at det skulle komme store endringer. Noe av betydning for Skatteetaten og noen skatte- og avgiftsendringer har likevel kommet med.


SkL har vært spent på om det vil ligge noen ekstra midler til de pågående omorganiseringsprosessene i Toll- og avgiftsetaten, Statens Innkrevingssentral og Skatteetaten. Slik det fremgår av foreløpig utgave til proposisjon Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014, vil Skatteetaten få 10 millioner kroner til arbeidet med omorganiseringen i 2014.

Videre har det blant annet blitt foreslått følgende skatte- og avgiftsendringer:

Innstramming i reglene om offentlige skattelister
Regjeringen foreslår at reglene om innsyn i skattelistene blir strammet inn. Opplysninger om hvem som har søkt i skattelisten gjøres tilgjengelig for skattyter på skatteetaten.no. Endringene får virkning for skattelistene for inntektsåret 2013, som blir lagt ut høsten 2014.

Endring av avgiftsfrie kvoter med innførsel av alkohol og tobakk
Regjeringen foreslår at regelverket for avgiftsfri innførsel endres slik at den avgiftsfrie kvoten for tobakksvarer kan byttes med avgiftsfri vin eller øl. Endringene vil gjelde fra 1. juli 2014.

Merverdiavgift og fast eiendom
Regjeringen foreslår å forenkle og modernisere merverdiavgiftsregelverket for frivillig registrering for utleie av fast eiendom. Søknadskravet er foreslått opphevet slik at den faktiske avgiftsbehandlingen er avgjørende for de som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Videre er det foreslått en endring i virkningstidspunktet slik at utleier har noe lengre tid på å ombestemme seg.

Båtmotoravgiften fjernes
Regjeringen foreslår å fjerne avgiften på båtmotorer fra 1. juli 2014. Regjeringen foreslår å refundere avgiften på ubrukte motorer som er på lager.

 


Share Share Share

Medlem

INGEN STREIK I STATEN

Torsdag ettermiddag kom YS Stat til enighet med staten om en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent. Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid. 

Fare for streik – departementene kan bli rammet

Rundt 170 YS-medlemmer i departementene tas ut i streik hvis meklingen i lønns-oppgjøret i staten ikke fører frem. SkL tar ikke ut medlemmer i første fase av en streik.

Statsoppgjøret: 2000 YS-medlemmer kan bli tatt ut i streik

YS Stat tar ut rundt 2000 medlemmer i streik hvis meklingen senere denne måneden ikke fører fram.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as