×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Resultatet fra lønnsforhandlingene i Staten

Partene i statsoppgjøret ble i dag kl. 09.00 enige om en ny hovedtariffavtale. Resultatet kom etter mer enn 9 timers mekling på overtid. oppgjøret har en økonomisk ramme på noe over 3,3 prosent.


Per Magnar Stavland, leder i SkL, og Jens Chr. Batt, rådgiver i SkL og streikeansvarlig i YS. Foto: SkL

- Dette er et greit resultat, sier Per Magnar Stavland, og fortsetter - Vi fikk i liten grad hentet inn mindrelønnsutviklingen i forhold til konkurranseutsatt industri i siste tariffperiode. Det var derfor særdeles viktig å få på plass en mindrelønnsutvikling i forhold til privat sektor i 2104, vil bli hensyntatt i oppgjøret 2015.

Justeringsforhandlinger
Det ble ikke avsatt en egen pott til justeringsforhandlinger, men det ble foretatt noen justeringselementer i forhold til hovedoppgjøret.

Resultatet fra forhandlingene er som følger:
Ltr 19-23: kr 6 500
Ltr 24-25: kr 6 600
Ltr 26-27: kr 6 700
Ltr 28-29: kr 6 800
Ltr 30-31: kr 6 900
Ltr 32-33: kr 7 000
Ltr 34-35: kr 7 100
Ltr 36: kr 7 200
Ltr 37: kr 7 300
Ltr 38: kr 7 400
Ltr 39: kr 7 500
Ltr 40: kr 7 600
Ltr 41: kr 7 700
Ltr 42: kr 7 800
Ltr 43: kr 7 900
Ltr 44: kr 8 000
Ltr 45: kr 8 100
Ltr 46: kr 8 200
Ltr 47: kr 8 300
Ltr 48: kr 8 400
Ltr 49: kr 8 500
Ltr 50: kr 8 600
Ltr 51: kr 8 700
Ltr 52-53: kr 8 800
Ltr 54_101: 1,98 %

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2014.

Lokale forhandlinger
Det avsettes 1,75 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. august.

Justeringselementet
På stillingskode 1065 konsulent får alle med 24 års ansiennitet eller mer, 1 lønnstrinn.

Alle med laveste lønnstrinn i stillinger med lønnsspenn vil få 1 lønnstrinn.

Begge disse justeringene gis med virkning fra 1. juli.

Uravstemning
Vi vil sende oppgjøret ut til uravstemning med frist 18. juni.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as