×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Resultatet fra lønnsforhandlingene i Staten

Partene i statsoppgjøret ble i dag kl. 09.00 enige om en ny hovedtariffavtale. Resultatet kom etter mer enn 9 timers mekling på overtid. oppgjøret har en økonomisk ramme på noe over 3,3 prosent.


Per Magnar Stavland, leder i SkL, og Jens Chr. Batt, rådgiver i SkL og streikeansvarlig i YS. Foto: SkL

- Dette er et greit resultat, sier Per Magnar Stavland, og fortsetter - Vi fikk i liten grad hentet inn mindrelønnsutviklingen i forhold til konkurranseutsatt industri i siste tariffperiode. Det var derfor særdeles viktig å få på plass en mindrelønnsutvikling i forhold til privat sektor i 2104, vil bli hensyntatt i oppgjøret 2015.

Justeringsforhandlinger
Det ble ikke avsatt en egen pott til justeringsforhandlinger, men det ble foretatt noen justeringselementer i forhold til hovedoppgjøret.

Resultatet fra forhandlingene er som følger:
Ltr 19-23: kr 6 500
Ltr 24-25: kr 6 600
Ltr 26-27: kr 6 700
Ltr 28-29: kr 6 800
Ltr 30-31: kr 6 900
Ltr 32-33: kr 7 000
Ltr 34-35: kr 7 100
Ltr 36: kr 7 200
Ltr 37: kr 7 300
Ltr 38: kr 7 400
Ltr 39: kr 7 500
Ltr 40: kr 7 600
Ltr 41: kr 7 700
Ltr 42: kr 7 800
Ltr 43: kr 7 900
Ltr 44: kr 8 000
Ltr 45: kr 8 100
Ltr 46: kr 8 200
Ltr 47: kr 8 300
Ltr 48: kr 8 400
Ltr 49: kr 8 500
Ltr 50: kr 8 600
Ltr 51: kr 8 700
Ltr 52-53: kr 8 800
Ltr 54_101: 1,98 %

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2014.

Lokale forhandlinger
Det avsettes 1,75 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. august.

Justeringselementet
På stillingskode 1065 konsulent får alle med 24 års ansiennitet eller mer, 1 lønnstrinn.

Alle med laveste lønnstrinn i stillinger med lønnsspenn vil få 1 lønnstrinn.

Begge disse justeringene gis med virkning fra 1. juli.

Uravstemning
Vi vil sende oppgjøret ut til uravstemning med frist 18. juni.


Share Share Share

Medlem

INGEN STREIK I STATEN

Torsdag ettermiddag kom YS Stat til enighet med staten om en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent. Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid. 

Fare for streik – departementene kan bli rammet

Rundt 170 YS-medlemmer i departementene tas ut i streik hvis meklingen i lønns-oppgjøret i staten ikke fører frem. SkL tar ikke ut medlemmer i første fase av en streik.

Statsoppgjøret: 2000 YS-medlemmer kan bli tatt ut i streik

YS Stat tar ut rundt 2000 medlemmer i streik hvis meklingen senere denne måneden ikke fører fram.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as