×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Oppgaver overføres fra toll til skatt

SkL ble like overrasket som Skatteetatens øvrige ansatte over regjeringens beslutning om å overføre oppgaver fra toll til skatt.

- Vi er positiv til endringen, men kritisk til prosessen, sier Per Magnar Stavland, leder i SkL.


- Vi er positiv til endringen, sier leder i Skatteetatens Landsforbund Per Magnar Stavland i forbindelse med regjeringens varsel om en omorganisering av Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten.

- SkL regner med at det sammen med arbeidsoppgavene også vil bli tilført tilstrekkelig med ressurser til Skatteetaten. Både i form av kompetanse fra Toll- og avgiftsetaten og i form av økte midler til å gjennomføre de nye arbeidsoppgavene på en god måte.

En forutsetning for at effektiviseringen skal gi resultater, er at det investeres i nye IT-løsninger. Dette gjelder spesielt på merverdiavgiftsområdet hvor merverdiavgiften for innførsel av varer skal integreres med dagens system for merverdiavgiften i Skatteetaten.

- Vi er enig med regjeringen i at det er positivt at arbeidsoppgavene samles og at begge etatene skal rendyrke sine arbeidsoppgaver, sier Per Magnar Stavland.

- Men i forhold til spillereglene er vi ikke fornøyd. Vi har ikke blitt informert på forhånd om hva som skulle skje, og håper ikke at dette viser en manglende respekt for trepartssamarbeidet i staten.

Hans Christian Holte informerte flere tusen av Skatteetatens ansatte på video om overføring av oppgaver fra toll til skatt. Foto: Astrid Hellwig

Dette vil medføre store endringer i både Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten, og vi mener at det er viktig at organisasjonene blir involvert på en god måte for å sørge for de ansattes rettigheter.

- Det som er viktig nå, er å få til et godt personalløp for ansatte som vil komme fra Toll- og avgiftsetaten, understreker Per Magnar Stavland.
- Vi håper også at regjeringen ser at det må stilles omstillingsmidler til rådighet.

 

Pressemeldingen fra Finansdepartementet:
Styrket grensekontroll og en mer effektiv offentlig sektor.

 

Kontaktpersoner i SkL:

Leder i SkL, Per Magnar Stavland, 911 96 967
Nestleder i SkL, Ivar Sømhovd, 402 26 763


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as