×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Ja til statlig skatteoppkreving

- Dette er fornuftig. En overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommune til stat har blitt utredet ved flere anledninger. Når regjeringen nå har besluttet at en slik overføring skal utredes, er vi enige i at det er et fornuftig grep, melder Skatteetatens Juristforening, Skatterevisorenes Forening og Skatteetatens Landsforbund.


Skatteetatens rapport er levert på oppdrag fra finansminister Siv Jensen, og følger klare føringer om færre og større fagmiljøer. Rapporten anbefaler en reduksjon i antall ansatte fra dagens 1.482 årsverk til 985, og en reduksjon i antall kontorer fra dagens 288 til 27.

Foreningene ser mange gode argumenter som taler for en statliggjøring, bl.a.:

  • Bedre ressursutnyttelse ved samling av oppgaver
  • Samordning av skatte- og avgiftsinnkrevingen
  • Forenkling for skatte- og avgiftspliktige, kun én etat å forholde seg til
  • Lik behandling av skattytere og arbeidsgivere uavhengig av bosteds eller forretningssted
  • Rettssikkerheten vil bli bedre ivaretatt gjennom større fagmiljøer
  • Utviklingen av elektroniske tjenester har redusert behovet for personlig kontakt

Foreningene har likevel noen betenkeligheter ved det fremlagte forslaget. Det har blitt foreslått færre kontorer enn vi ideelt sett hadde ønsket. Det som bekymrer oss, er usikkerheten rundt hvor mange nøkkelpersoner som vil følge med arbeidsoppgavene over til Skatteetaten. Dette på grunn av til dels store geografiske avstander mellom de foreslåtte kontorene.

Foreningene er også usikre på om det foreslåtte ressursbehovet er tilstrekkelig for å løse oppgavene på en god måte. Det er viktig at effektiviseringsgevinsten ikke tas ut før gevinsten realiseres.

Kontaktpersoner:
Per Magnar Stavland, leder Skatteetatens Landsforbund, per.stavland@skl.no, m: 911 96 967
Vibeke Eriksrud, leder Skatteetatens Juristforening, vibeke.eriksrud@skatteetaten.no, m: 409 16 132
Hilde G. Karlsen, nestleder Skatterevisorenes Forening, hilde.karlsen@skatteetaten.no m: 970 63 910


Share Share Share

Medlem

Avregning fleksitid for 2020

SkL, SJ og SF står sammen og sender felles brev til FIN.

Ny medlemsfordel – YS Pensjon. Gjelder kun privat sektor.

I samarbeid med Nordea Liv gir vi deg lave kostnader og et godt forvaltningstilbud på din egen pensjonskonto. Dette kan sikre deg som medlem flere tusen kroner ekstra som pensjonist.

Interessert? Sjekk ut www.yspensjon.no

Nytt år - nye muligheter til å spare penger

Vurderer du å bytte bank? Gjennom ditt medlemskap er du sikret en av landets beste bankavtaler hos Nordea Direct. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as