×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Ja til statlig skatteoppkreving

- Dette er fornuftig. En overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommune til stat har blitt utredet ved flere anledninger. Når regjeringen nå har besluttet at en slik overføring skal utredes, er vi enige i at det er et fornuftig grep, melder Skatteetatens Juristforening, Skatterevisorenes Forening og Skatteetatens Landsforbund.


Skatteetatens rapport er levert på oppdrag fra finansminister Siv Jensen, og følger klare føringer om færre og større fagmiljøer. Rapporten anbefaler en reduksjon i antall ansatte fra dagens 1.482 årsverk til 985, og en reduksjon i antall kontorer fra dagens 288 til 27.

Foreningene ser mange gode argumenter som taler for en statliggjøring, bl.a.:

  • Bedre ressursutnyttelse ved samling av oppgaver
  • Samordning av skatte- og avgiftsinnkrevingen
  • Forenkling for skatte- og avgiftspliktige, kun én etat å forholde seg til
  • Lik behandling av skattytere og arbeidsgivere uavhengig av bosteds eller forretningssted
  • Rettssikkerheten vil bli bedre ivaretatt gjennom større fagmiljøer
  • Utviklingen av elektroniske tjenester har redusert behovet for personlig kontakt

Foreningene har likevel noen betenkeligheter ved det fremlagte forslaget. Det har blitt foreslått færre kontorer enn vi ideelt sett hadde ønsket. Det som bekymrer oss, er usikkerheten rundt hvor mange nøkkelpersoner som vil følge med arbeidsoppgavene over til Skatteetaten. Dette på grunn av til dels store geografiske avstander mellom de foreslåtte kontorene.

Foreningene er også usikre på om det foreslåtte ressursbehovet er tilstrekkelig for å løse oppgavene på en god måte. Det er viktig at effektiviseringsgevinsten ikke tas ut før gevinsten realiseres.

Kontaktpersoner:
Per Magnar Stavland, leder Skatteetatens Landsforbund, per.stavland@skl.no, m: 911 96 967
Vibeke Eriksrud, leder Skatteetatens Juristforening, vibeke.eriksrud@skatteetaten.no, m: 409 16 132
Hilde G. Karlsen, nestleder Skatterevisorenes Forening, hilde.karlsen@skatteetaten.no m: 970 63 910


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as