×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Fornye, forenkle, forbedre

Jan Tore Sanner innledet YS Stat-konferansen med et klart budskap om at staten må bli mer effektiv og innovativ for å møte endringene som kommer. For å få det til er det viktig med tillitt og klare forventninger til ledere og ansatte, og et godt samarbeid med organisasjonene, sa han.


Jan Tore Sanner innledet YS Stat-konferansen. Foto: Steinar Myhre Knutsen

Tekst: Astrid Hellwig

- Mot slutten av denne uken har vår regjering sittet i 100 dager. Vi har kommet godt i gang med det vi sa vi skulle gjøre, innledet Jan Tore Sanner sitt innlegg på YS Stat-konferansen og listet opp satsingene på skole og helsevesen, raskere igangsetting når det gjelder utbedring av vei og kollektivtransport, og moderniseringen av offentlig sektor. - Vi har satt oss høye mål og tydelige ambisjoner, fortsatte han.

Statsråden trakk frem hvor viktig et godt og tillitsfullt samarbeid med organisasjonene og de tillitsvalgte er for å nå målene regjeringen har satt seg. Organisasjonene skal likebehandles var budskapet, samtidig som han verdsatte den konstruktive holdningen til YS.

- Regjeringen ønsker å føre en politikk som er basert på tillitt. I offentlig som i privat sektor handler det både om at vi har tro på hverandre og at vi har forventninger til hverandre, sa Sanner og fortsatte, - Også når det gjelder offentlig sektor og ledelse, må vi ha tillitt til at lederne sammen med sine medarbeidere finner de beste løsningene.

- Vi må sikre gjennomføringskraft, effektivitet og en innovativ forvaltning. Det gjør det offentlige bedre i stand til å møte endringene som kommer, understreket han.

Offentlig sektor som konkurransefortrinn
- Norge kommer veldig ofte veldig godt ut på internasjonale målinger. Offentlig sektor er viktig for velferd, men en god offentlig sektor er også et konkurransefortrinn for næringslivet. Man kommer til å se mye mer samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og dette er viktig, var budskapet til statsråden.

Sanner fremhevet det han kalte regjeringens generasjonsperspektiv. Den blåblå regjeringens politikk skal være langsiktig. - Vi tenker langsiktig for å skape bærekraft, sa han og trakk frem to av de åtte langsiktige prosjektene regjeringen jobber med, kunnskapssamfunnet og et bærekraftig samfunn.

Tidstyvprosjektet i staten
Statsråden fortalte om det store tidstyvprosjektet som er satt i gang i staten. Alle underliggende etater har fått i oppgave å jakte på tidstyver. Hvor ligger tidstyvene i organisasjonen og hva kan vi selv gjøre med det, er spørsmålet regjeringene har bedt etatene om å se nærmere på.

- Det handler ikke om å løpe raskere, men om å jobbe smartere. Vi er opptatt av å skape en enklere hverdag for næringslivet, for vanlige folk og for de som jobber i det offentlige, sa han og forklarte at selv om det er et stort prosjekt, handler det om de mange små tiltakene.

- Et av tiltakene som har blitt satt i gang for å fjerne tidstyver, er digitalisering. Gjennom digitalisering sparer vi ikke bare papir og miljø, men arbeidet går raskere og tid frigjøres til andre oppgaver.

Inkluderende arbeidsliv
For å styrke konkurransekraften legger regjeringen også stor vekt på å fange opp de som faller utenfor arbeidslivet. Fremover skal det satses på lærere, yrkesutdanningen, statlige traineeplasser for arbeidstagere med nedsatt funksjonsevne, og på å beholde seniorene lengre i arbeidslivet. Helt i tråd med YS' arbeid for å fjerne den øvre aldersgrensen i arbeidslivet, fremhevet han regjeringens to statssekretærer over 70, 77 år gamle Astrid Nøkleby Heiberg i Helse- og omsorgsdepartementet og 72 år gamle Hans Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet.

- Vi vet at vi trenger mer arbeidskraft i tiden fremover. Vi trenger seniorene, var budskapet fra Sanner.

God lønnspolitikk i staten
Med årets lønnsoppgjør på trappene kom Sanner inn på hvordan trepartssamarbeidet har skapt gode vilkår for en bærekraftig utvikling. Tariffoppgjøret i staten er retningsgivende for etterfølgende sektorer. Sanner gikk ikke nærmere inn på hvilke forventninger regjeringen har til årets oppgjør. Isteden fremhevet han at staten må være en moderne arbeidsgiver. Lønns- og personalpolitikk må være slik at staten kan tiltrekke seg de rette kandidatene.

- Vi ønsker å gi partene større handlingsrom lokalt, og håper at dere sentralt er med oss på dette, sa Sanner.


Share Share Share

Medlem

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL krever mer penger til Skatteetaten

«Høvlar over kuttreform» er tittelen på et tosiders oppslag i Klassekampen 14. september. Artikkelen er et resultat av SkLs brev til alle politiske partier på Stortinget og hvor budskapet er konsekvensene av for stramme budsjetter – dårligere kontroll og mindre penger i statskassa.

Hva skjer i SkL

Plasstillitsvalgtkurs 30. august til 1. september


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as