×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Flere endringer for Skatteetaten

Finansdepartementet har i dag gitt Skatteetaten i oppgave å se på hvordan overføring av arbeidsoppgaver fra Skatteoppkreveren skal gjennomføres. Frist for utredningen er satt til 15. november 2014 og overføringene av arbeidsoppgaver skal være gjennomført til 1. januar 2016.


Dette er i tråd med regjeringens uttalte mål om å samle all fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter i en etat. I tillegg har etaten fått i oppdrag å utrede ny kontorstruktur innen 1. mai 2015.

Skatteetaten har fått korte frister i dette arbeidet. Oppdragsbrevene kommer i tillegg til arbeidet med å overføre arbeidsoppgaver fra Toll og avgiftsetaten, Statens innkrevingssentral og utredningen om det skal overføres oppgaver fra Statens kartverk.
- SkL er kritiske til at oppdragsbrevene kommer nå rett før sommeren med tanke på de berørte ansatte, og at endringene for Skatteetaten ikke har blitt vurdert i en prosess, men kommet stykkevis og delt, sier leder i SkL, Per Magnar Stavland.

Arbeidsoppgavene som skal overføres fra Skatteoppkreveren er arbeidsgiverkontrollen, skatteinnkrevingen og føring av skatteregnskap. Kommunene beholder ansvaret for innkreving og regnskapsføring av kommunale krav og inkasso. I dag er det 288 kommunale skatteoppkreverkontor som bruker 1415 årsverk på skatteoppkreving. Det er anslått at overføringen over tid vil kunne redusere ressursbruken med 400-500 årsverk.

Finansdepartementet understreker at hensikten er å legge til rette for at Skatteetaten skal løse oppgavene på en bedre og mer effektiv måte. SkL forventer at en samlet skatte- og avgiftsinnkreving vil gi bedre oversikt over oppgaveløsingen for de ansatte. Finansdepartementet har i oppdragsbrevet bedt om at konsekvenser for ansatte skal utredes. Det skal planlegges et omstillingsløp som ivaretar god involvering fra ansatte som er berørt av reformen.
- SkL forventer å være med på denne prosessen fra starten, også for å sikre et godt samarbeid mellom de berørte organisasjonene, sier Per Magnar Stavland.

Oppdragsbrevet om ny kontorstruktur kommer i forlengelse av at all statlig fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter nå samles i en etat. Regjeringen forventer at gjennomgangen vil gi færre skattekontor med større fagmiljøer.
- SkL skal være tett på arbeidet med ny kontorstruktur. Vi håper at det i forbindelse med ny kontorstruktur vil være mulig å se på endringer i etatens organisering, sier Per Magnar Stavland.

 


Share Share Share

Medlem

Dette er YS fire krav til ny regjering om rettferdig omstilling

- Vi må sikre at omstillingen vi nå gjør av arbeidslivet blir rettferdig, og at den skjer på arbeidstakernes premisser. Derfor stiller YS helt konkrete krav til den regjeringen som skal styre landet de fire neste årene, sier YS-leder Erik Kollerud.

SkL ønsker flere med på laget!

Vervekampanje i perioden 1. september – 30. november.

 

 

YS på Arendalsuka: Politikerdebatt om funn i Arbeidslivsbarometeret

Hvordan utviklet arbeidslivet seg under koronapandemien? Og hva mener politikerne kunne vært gjort annerledes, hvis de kunne skru klokka tilbake?

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as