×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Flere endringer for Skatteetaten

Finansdepartementet har i dag gitt Skatteetaten i oppgave å se på hvordan overføring av arbeidsoppgaver fra Skatteoppkreveren skal gjennomføres. Frist for utredningen er satt til 15. november 2014 og overføringene av arbeidsoppgaver skal være gjennomført til 1. januar 2016.


Dette er i tråd med regjeringens uttalte mål om å samle all fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter i en etat. I tillegg har etaten fått i oppdrag å utrede ny kontorstruktur innen 1. mai 2015.

Skatteetaten har fått korte frister i dette arbeidet. Oppdragsbrevene kommer i tillegg til arbeidet med å overføre arbeidsoppgaver fra Toll og avgiftsetaten, Statens innkrevingssentral og utredningen om det skal overføres oppgaver fra Statens kartverk.
- SkL er kritiske til at oppdragsbrevene kommer nå rett før sommeren med tanke på de berørte ansatte, og at endringene for Skatteetaten ikke har blitt vurdert i en prosess, men kommet stykkevis og delt, sier leder i SkL, Per Magnar Stavland.

Arbeidsoppgavene som skal overføres fra Skatteoppkreveren er arbeidsgiverkontrollen, skatteinnkrevingen og føring av skatteregnskap. Kommunene beholder ansvaret for innkreving og regnskapsføring av kommunale krav og inkasso. I dag er det 288 kommunale skatteoppkreverkontor som bruker 1415 årsverk på skatteoppkreving. Det er anslått at overføringen over tid vil kunne redusere ressursbruken med 400-500 årsverk.

Finansdepartementet understreker at hensikten er å legge til rette for at Skatteetaten skal løse oppgavene på en bedre og mer effektiv måte. SkL forventer at en samlet skatte- og avgiftsinnkreving vil gi bedre oversikt over oppgaveløsingen for de ansatte. Finansdepartementet har i oppdragsbrevet bedt om at konsekvenser for ansatte skal utredes. Det skal planlegges et omstillingsløp som ivaretar god involvering fra ansatte som er berørt av reformen.
- SkL forventer å være med på denne prosessen fra starten, også for å sikre et godt samarbeid mellom de berørte organisasjonene, sier Per Magnar Stavland.

Oppdragsbrevet om ny kontorstruktur kommer i forlengelse av at all statlig fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter nå samles i en etat. Regjeringen forventer at gjennomgangen vil gi færre skattekontor med større fagmiljøer.
- SkL skal være tett på arbeidet med ny kontorstruktur. Vi håper at det i forbindelse med ny kontorstruktur vil være mulig å se på endringer i etatens organisering, sier Per Magnar Stavland.

 


Share Share Share

Medlem

Avregning fleksitid for 2020

SkL, SJ og SF står sammen og sender felles brev til FIN.

Ny medlemsfordel – YS Pensjon. Gjelder kun privat sektor.

I samarbeid med Nordea Liv gir vi deg lave kostnader og et godt forvaltningstilbud på din egen pensjonskonto. Dette kan sikre deg som medlem flere tusen kroner ekstra som pensjonist.

Interessert? Sjekk ut www.yspensjon.no

Nytt år - nye muligheter til å spare penger

Vurderer du å bytte bank? Gjennom ditt medlemskap er du sikret en av landets beste bankavtaler hos Nordea Direct. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as