×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Flere endringer for Skatteetaten

Finansdepartementet har i dag gitt Skatteetaten i oppgave å se på hvordan overføring av arbeidsoppgaver fra Skatteoppkreveren skal gjennomføres. Frist for utredningen er satt til 15. november 2014 og overføringene av arbeidsoppgaver skal være gjennomført til 1. januar 2016.


Dette er i tråd med regjeringens uttalte mål om å samle all fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter i en etat. I tillegg har etaten fått i oppdrag å utrede ny kontorstruktur innen 1. mai 2015.

Skatteetaten har fått korte frister i dette arbeidet. Oppdragsbrevene kommer i tillegg til arbeidet med å overføre arbeidsoppgaver fra Toll og avgiftsetaten, Statens innkrevingssentral og utredningen om det skal overføres oppgaver fra Statens kartverk.
- SkL er kritiske til at oppdragsbrevene kommer nå rett før sommeren med tanke på de berørte ansatte, og at endringene for Skatteetaten ikke har blitt vurdert i en prosess, men kommet stykkevis og delt, sier leder i SkL, Per Magnar Stavland.

Arbeidsoppgavene som skal overføres fra Skatteoppkreveren er arbeidsgiverkontrollen, skatteinnkrevingen og føring av skatteregnskap. Kommunene beholder ansvaret for innkreving og regnskapsføring av kommunale krav og inkasso. I dag er det 288 kommunale skatteoppkreverkontor som bruker 1415 årsverk på skatteoppkreving. Det er anslått at overføringen over tid vil kunne redusere ressursbruken med 400-500 årsverk.

Finansdepartementet understreker at hensikten er å legge til rette for at Skatteetaten skal løse oppgavene på en bedre og mer effektiv måte. SkL forventer at en samlet skatte- og avgiftsinnkreving vil gi bedre oversikt over oppgaveløsingen for de ansatte. Finansdepartementet har i oppdragsbrevet bedt om at konsekvenser for ansatte skal utredes. Det skal planlegges et omstillingsløp som ivaretar god involvering fra ansatte som er berørt av reformen.
- SkL forventer å være med på denne prosessen fra starten, også for å sikre et godt samarbeid mellom de berørte organisasjonene, sier Per Magnar Stavland.

Oppdragsbrevet om ny kontorstruktur kommer i forlengelse av at all statlig fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter nå samles i en etat. Regjeringen forventer at gjennomgangen vil gi færre skattekontor med større fagmiljøer.
- SkL skal være tett på arbeidet med ny kontorstruktur. Vi håper at det i forbindelse med ny kontorstruktur vil være mulig å se på endringer i etatens organisering, sier Per Magnar Stavland.

 


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as