×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Fangene slippes fri ved streik i staten

Tømming av Bjørgvin fengsel, total stopp i fortolling av varer på Ørje, forsinket skatteoppgjør, frigivelse av varetektsfanger og utsettelse av oppkjøring til førerkort vil være noen av konsekvensene ved en streik i staten fra 26. mai. I tillegg vil en rekke departementer og offentlige etater merke at ansatte blir tatt ut i streik.


Møteromsoversikt hos riksmelger for partene i staten.

Meklingen i årets lønnsoppgjør er ikke i havn, og organisasjonene overleverte KMD streikelistene for første fase i dag. Foto: Astrid Hellwig

Partene i lønnsoppgjøret for statssektoren har meklet siden mandag 12. mai. Meklingsfristen utløper ved midnatt den 25. mai og en eventuell streik kan iverksettes fra arbeidstidens begynnelse mandag 26. mai.

Bakgrunnen for streikevarselet er den pågående meklingen i årets hovedoppgjør i Staten.
- Det er primært staten som arbeidsgiver vi ønsker å ramme, men vi kan ikke unngå at tredjepart også blir berørt, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen.

Bjørgvin fengsel

 • Fengselet med 90 innsatte vil måtte tømmes.
 • Innsatte må overføres til andre fengsler eller få permisjon/straffeavbrudd.

Ørje tollkontor

 • Tollekspedisjonen ved Ørje tollkontor vil bli rammet nærmere 100 prosent.
 • Den kommersielle vareflyten inn i landet vil bli rammet sterkt.
 • Privatpersoner vil ikke få fortollet varene sine.
 • Opphopning av vogntog vil kunne føre til trafikkaos.

Skatteetaten

 • Utsatt skatteoppgjør.
 • Lammelse av sentralbordet til hele Skatteetaten.
 • All veiledning på telefon stoppes.
 • Kontorene som blir tatt ut i streik, vil ikke gi veiledning ved fysisk oppmøte.
 • Redusert kontroll på skatte- og avgiftsområdet. Svært begrenset innkreving av MVA.
 • Forsinkelser og delvis stopp på folkeregisterets tjenester. Dette vil ramme registrering av innvandringer, tildeling av fødselsnummer og utskriving av attester.

Domstolene

 • Fanger må løslates etter 72 timer i varetekt uten kjennelse fra retten.
 • Vanskelig å få satt i gang nye saker.
 • I Oslo byfogdembete vil svært mye stoppe opp umiddelbart.
 • Lagmannsretten og Høyesterett må avlyse saker som har vært berammet i lang tid. Her er køene allerede lange.

Oslo politidistrikt

 • En rekke arrestforvarere tas ut i en eventuell streik. Dette vil i verste fall føre til at varetektsfanger slippes fri.

Trafikkstasjonen i Oslo

 • Begrenset mulighet for oppkjøring.
 • Begrenset mulighet for registrering av biler.

Forsvaret

 • Regnskapsadministrasjonen vil stoppe opp og tusenvis av fakturaer vil ikke bli behandlet.

En rekke departementer og offentlige etater for øvrig vil merke en streik ved at administrative oppgaver og funksjoner blir rammet.

 


Share Share Share

Medlem

INGEN STREIK I STATEN

Torsdag ettermiddag kom YS Stat til enighet med staten om en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent. Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid. 

Fare for streik – departementene kan bli rammet

Rundt 170 YS-medlemmer i departementene tas ut i streik hvis meklingen i lønns-oppgjøret i staten ikke fører frem. SkL tar ikke ut medlemmer i første fase av en streik.

Statsoppgjøret: 2000 YS-medlemmer kan bli tatt ut i streik

YS Stat tar ut rundt 2000 medlemmer i streik hvis meklingen senere denne måneden ikke fører fram.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as