×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Dette er kravene fra YS

- YS mener at det er rom for reallønnsøkning i årets lønnsoppgjør. Men grupper som har blitt hengende etter, må nå prioriteres opp. Dette sier YS-leder Jorunn Berland.


Mandag vedtok representantskapet i YS kravene til vårens hovedoppgjør. F.v. Pål Adrian Hellman, medlem av YS' sentralstyre og leder av Finansforbundet, Erik Kollerud, 1. nestleder i YS og leder av Delta, Vegard Einan, medlem av YS' sentralstyre og nestleder av Parat og Ingerid Bjercke, medlem av YS' sentralstyre og leder av Stafo. Foto: YS

YS vedtok i dag sitt inntektspolitiske dokument. Dokumentet legger grunnlaget for YS sine posisjoner i lønnsoppgjøret.

YS ønsker at viktige pensjonsspørsmål drøftes i årets oppgjør. YS vil arbeide for å sikre bedre og kjønnsnøytrale pensjonsrettigheter gjennom tariffesting, eller ved endret lovgivning.

YS er beredt til å gjøre forbedringer i offentlig tjenestepensjon for de som er født i 1963 og senere.

-Da offentlig tjenestepensjon ble forhandlet i 2009 var vi klar over at den ikke var noen permanent løsning. De nye “hybride tjenestepensjonene” ligner i stor grad på kombinasjonsalternativetet som regjeringen la fram i 2009. Private virksomheter som i fremtiden legger inn anbud på å utføre offentlig tjenester bør tilby sine ansatte hybride tjenestepensjoner på nivå med offentlig tjenestepensjon. - Dette bør være et vilkår for å få legge inn anbud, sier Berland.

YS er bekymret for at arbeidstakere får sine lønns og arbeidsforhold svekket når offentlige tjenester settes ut på anbud. Private tjenestetilbydere kan levere billigere først og fremst fordi de har mindre utgifter til pensjon.

-Konkurranseutsetting og outsourcing skal ikke medføre at arbeidstakere får dårligere lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon, sier YS-lederen.

YS slutter seg til frontfagsmodellen og er glad for at Holden-III-utvalget presiserer at det er lønnsutviklingen for hele konkurranseutsatt sektor, både arbeidere og funksjonærer, som skal gjelde som norm.

YS inntektspolitiske dokument


Share Share Share

Medlem

Dette er YS fire krav til ny regjering om rettferdig omstilling

- Vi må sikre at omstillingen vi nå gjør av arbeidslivet blir rettferdig, og at den skjer på arbeidstakernes premisser. Derfor stiller YS helt konkrete krav til den regjeringen som skal styre landet de fire neste årene, sier YS-leder Erik Kollerud.

SkL ønsker flere med på laget!

Vervekampanje i perioden 1. september – 30. november.

 

 

YS på Arendalsuka: Politikerdebatt om funn i Arbeidslivsbarometeret

Hvordan utviklet arbeidslivet seg under koronapandemien? Og hva mener politikerne kunne vært gjort annerledes, hvis de kunne skru klokka tilbake?

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as