×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Dette er kravene fra YS

- YS mener at det er rom for reallønnsøkning i årets lønnsoppgjør. Men grupper som har blitt hengende etter, må nå prioriteres opp. Dette sier YS-leder Jorunn Berland.


Mandag vedtok representantskapet i YS kravene til vårens hovedoppgjør. F.v. Pål Adrian Hellman, medlem av YS' sentralstyre og leder av Finansforbundet, Erik Kollerud, 1. nestleder i YS og leder av Delta, Vegard Einan, medlem av YS' sentralstyre og nestleder av Parat og Ingerid Bjercke, medlem av YS' sentralstyre og leder av Stafo. Foto: YS

YS vedtok i dag sitt inntektspolitiske dokument. Dokumentet legger grunnlaget for YS sine posisjoner i lønnsoppgjøret.

YS ønsker at viktige pensjonsspørsmål drøftes i årets oppgjør. YS vil arbeide for å sikre bedre og kjønnsnøytrale pensjonsrettigheter gjennom tariffesting, eller ved endret lovgivning.

YS er beredt til å gjøre forbedringer i offentlig tjenestepensjon for de som er født i 1963 og senere.

-Da offentlig tjenestepensjon ble forhandlet i 2009 var vi klar over at den ikke var noen permanent løsning. De nye “hybride tjenestepensjonene” ligner i stor grad på kombinasjonsalternativetet som regjeringen la fram i 2009. Private virksomheter som i fremtiden legger inn anbud på å utføre offentlig tjenester bør tilby sine ansatte hybride tjenestepensjoner på nivå med offentlig tjenestepensjon. - Dette bør være et vilkår for å få legge inn anbud, sier Berland.

YS er bekymret for at arbeidstakere får sine lønns og arbeidsforhold svekket når offentlige tjenester settes ut på anbud. Private tjenestetilbydere kan levere billigere først og fremst fordi de har mindre utgifter til pensjon.

-Konkurranseutsetting og outsourcing skal ikke medføre at arbeidstakere får dårligere lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon, sier YS-lederen.

YS slutter seg til frontfagsmodellen og er glad for at Holden-III-utvalget presiserer at det er lønnsutviklingen for hele konkurranseutsatt sektor, både arbeidere og funksjonærer, som skal gjelde som norm.

YS inntektspolitiske dokument


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as