×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Dette er kravene fra YS

- YS mener at det er rom for reallønnsøkning i årets lønnsoppgjør. Men grupper som har blitt hengende etter, må nå prioriteres opp. Dette sier YS-leder Jorunn Berland.


Mandag vedtok representantskapet i YS kravene til vårens hovedoppgjør. F.v. Pål Adrian Hellman, medlem av YS' sentralstyre og leder av Finansforbundet, Erik Kollerud, 1. nestleder i YS og leder av Delta, Vegard Einan, medlem av YS' sentralstyre og nestleder av Parat og Ingerid Bjercke, medlem av YS' sentralstyre og leder av Stafo. Foto: YS

YS vedtok i dag sitt inntektspolitiske dokument. Dokumentet legger grunnlaget for YS sine posisjoner i lønnsoppgjøret.

YS ønsker at viktige pensjonsspørsmål drøftes i årets oppgjør. YS vil arbeide for å sikre bedre og kjønnsnøytrale pensjonsrettigheter gjennom tariffesting, eller ved endret lovgivning.

YS er beredt til å gjøre forbedringer i offentlig tjenestepensjon for de som er født i 1963 og senere.

-Da offentlig tjenestepensjon ble forhandlet i 2009 var vi klar over at den ikke var noen permanent løsning. De nye “hybride tjenestepensjonene” ligner i stor grad på kombinasjonsalternativetet som regjeringen la fram i 2009. Private virksomheter som i fremtiden legger inn anbud på å utføre offentlig tjenester bør tilby sine ansatte hybride tjenestepensjoner på nivå med offentlig tjenestepensjon. - Dette bør være et vilkår for å få legge inn anbud, sier Berland.

YS er bekymret for at arbeidstakere får sine lønns og arbeidsforhold svekket når offentlige tjenester settes ut på anbud. Private tjenestetilbydere kan levere billigere først og fremst fordi de har mindre utgifter til pensjon.

-Konkurranseutsetting og outsourcing skal ikke medføre at arbeidstakere får dårligere lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon, sier YS-lederen.

YS slutter seg til frontfagsmodellen og er glad for at Holden-III-utvalget presiserer at det er lønnsutviklingen for hele konkurranseutsatt sektor, både arbeidere og funksjonærer, som skal gjelde som norm.

YS inntektspolitiske dokument


Share Share Share

Medlem

Avregning fleksitid for 2020

SkL, SJ og SF står sammen og sender felles brev til FIN.

Ny medlemsfordel – YS Pensjon. Gjelder kun privat sektor.

I samarbeid med Nordea Liv gir vi deg lave kostnader og et godt forvaltningstilbud på din egen pensjonskonto. Dette kan sikre deg som medlem flere tusen kroner ekstra som pensjonist.

Interessert? Sjekk ut www.yspensjon.no

Nytt år - nye muligheter til å spare penger

Vurderer du å bytte bank? Gjennom ditt medlemskap er du sikret en av landets beste bankavtaler hos Nordea Direct. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as